Terorizam fudbala u BiH!

Ovih dana u BiH puno se prièa o terorizmu. Dr¾ava ga odluènom akcijom mora sasjeæi iz korijena da nam se ne bi desilo "novo Bugojno"! No, mnogo je onih koji nas godinama "teroriziraju" u brojnim ¾ivotnim segmentima.

 

ImagePojedini, sebi su osigurali moguænost da to rade beskonaèno! Ironièno, rijeè je o sportu, koji bi nas trebao relaksirati nakon teških svakodnevica.

Povlastice korumpiranog društva

I dok je brojne veæ godinama strah otiæi na stadione kako ne bi izgubili glavu u krvavom piru zaluðenih glava, odreðen broj ljudi u¾iva ogromne povlastice ovdašnjeg korumpiranog (fudbalskog) društva.

Nije teško pogoditi. U¾ivaju oni koji su naš fudbal doveli u ¾ivo blato. Èelnici Nogometnog / Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine. Putuju svijetom i pravdaju se kako pojedinaèno nemaju ovlasti da urade bilo šta, da bi nam barem u fudbalu bilo bolje.

I kada su u FIFA-i i UEFA-i vidjeli da je vrag odnio šalu, te da su svi u "talu", odluèili su se za radikalne reforme u N / FS BiH. Meðutim? Plebiscitarno ne prihvataju ih èlanovi Predsjedništva N / FS BiH. Razlog, veoma lako, demokratskim putem, direktnim izborima u Skupštini N / FS BiH mogli bi izgubiti funkcije. A, da su planirali na njima ostati koliko im je volja svjedoèi da su im u N / FS BiH mandati neogranièeni.

Poput najpoznatijih diktatora

Da! Ako niste znali, neogranièeni! Našim fudbalom ¾ele vladati poput najpoznatijih svjetskih diktatora – neogranièeno! Konkretno, Statut N / FS BiH ne ogranièava izbor "jednih, te istih" na funkcije u Predsjedništvu i Izvršnom odboru.

U urušenoj "kuæi fudbala", neogranièen broj mandata dobro uvezanim vlastodršcima iz svih dijelova BiH, pravdaju bez problema. Ne moraju ih ogranièiti, jer im to Zakon ne nala¾e. Zaista, i ne moraju, jer zakoni u BiH, šuplji kao švicarski sir, ne propisuju ogranièen broj mandata u "nevladinom sektoru".

U N / FS BiH, tvrde, "nevladin su sektor", ikako pojedini "uzimaju" više nego oni u vladinom. "Nevladin su sektor" i pored toga što ih je veæinu politika poslala i na fudbalske funkcije. Uzgred, ministarstvo sporta na dr¾avnom nivou nemamo, pa nikoga i nema da donekle zakonski uredi situaciju u fudbalu.

Jasno, "prema fudbalskom ustavu BiH" Sulejman Èolakoviæ, Iljo Dominkoviæ i Bogdan Èeko vjeèno bi mogli ostati èlanovi Predsjedništva. Bez obzira, što godinama rade, kako rade! Što ništa ne poduzimaju kako nam djeca ne bi ginula na stadionima. Što je Savez u finansijskoj dubiozi, te mu prijeti bankrot. Što nam je dr¾avna liga meðu najlošije rangiranima u svijetu. Što je FIFA Novu Paniæa, doskora najboljeg bh. internacionalnog sudiju za sva vremena izbacila iz fudbala, jer je uèestvovao u namještaljkama. Što je, što je…

Hoæe li i svijet diæi ruke od nas?

Ka¾u, nièija nije do zore gorjela. Vidjet æemo? Našim diktatorima danas (utorak, 29. juna) u dvodnevnu posjetu sti¾u ne tako dragi gosti. Marcel Benz i Eva Pasquier, izaslanici UEFA-e i FIFA-e za pitanja problematiènog N / FS BiH. Navodno, ultimativno æe zahtijevati provedbu reformi na Skupštini N / FS BiH, zakazanoj za 16. jula. Prijetili su i totalnom izolacijom naših klubova i reprezentacije iz meðunarodnih takmièenja.

Hoæe li sve ostati na prijetnjama, da li æe svijet diæi ruke od nas i u fudbalu, zavisi od epiloga dvodnevnih sastanaka sa èlanovima Predsjedništva N / FS BiH i èelnicima NS Federacije BiH i FS Republike Srpske?!

FIFA i UEFA, izmeðu ostalog, tra¾e i jednog predsjednika N / FS BiH u èetverogodišnjem mandatu koji bi imao ovlasti da stvar dovede u red i direktno bio odgovoran za stanje u bh. fudbalu.

Ipak, koliko god bila privlaèna funkcija predsjednika na èetiri godine "troèlanima" ne odgovara. Neko bi morao snositi odgovornost. Ovako, lakše je "igrati kolektivno" i nemati odgovornost. Ne snositi nikakve posljedice.

Klasièan terorizam fudbala u Bosni i Hercegovini! Eva i Marcel, jedini nas mogu spasiti. Naravno, ako im je u interesu?! Spasit æe nas, ukoliko im za odluènu akciju "namignu" šefovi, Sepp Blatter i Michel Platini!

 

(Sarajevo-x.com)