Zapinje oko jednog predsjednika

Sastanak izaslanika FIFA-e i UEFA-e,  Marcel Benza i Eve Pasqueir, sa èelnim ljudima FS BiH još uvijek traje. Iako je veæina bh. graðana veæ u dubokom snu u prostorijama FS BiH još uvijek se razgovara o buduænosti bosanskohercegovaèkog fudbala.

Image 

 

 

Podsjetimo, prije nekih mjesec dana iz UEFA-e i FIFA-e su na adresu našeg saveza poslali prijedlog novog statuta FS BiH, te su zatra¾ili da se isti usvoji, a ukoliko do toga ne doðe, odnosno ukoliko se prijedlog statuta ne usvoji, slijede nam ¾estoke sankcije, pa mo¾da i izbacivanje naših klubova i reprezentacije iz svih takmièenja.

"Sastanak još uvijek traje. Pregovori su veoma teški. FIFA i UEFA insistiraju na jednom predsjedniku i doista sa sigurnošæu ne mogu reæi kako æe se sve završiti. Oni insistiraju na jednom predsjedniku i oko toga se vodi rasprava", govori naš izvor koji prisustvuje sastanku

(SportSport)