Mujdža dobio dokumente, Ćorić potpisao da želi igrati za BiH

Oèekuje se da bi Mujd¾a trebao imati pravo nastupa za BiH kada poènu kvalifikacije za Euro 2012

Mensur Mujd¾a, buduæi reprezentativac, napokon je dobio bh. liènu kartu i uvjerenje o dr¾avljanstvu, što je preduvjet da izvadi i pasoš i dobije dozvolu FIFA-e da postane èlan našeg dr¾avnog tima.

Bek njemaèkog prvoligaša Frajburga bio je èlan bh. tima za vrijeme švedskonjemaèke turneje krajem maja i poèetkom juna, ali nije igrao u prijateljskim utakmicama. Oèekuje se da bi trebao imati pravo nastupa za BiH kada poènu kvalifikacije za Euro 2012.

Takoðer, devetnaestogodišnji Damir Æoriæ, èlan berlinske Herte, potpisao je izjavu da ubuduæe ¾eli igrati za reprezentaciju BiH, što æe biti osnov da Nogometni savez BiH od FIFA-e i za njega zatra¾i promjenu nogometnog dr¾avljanstva.

 

avaz.ba