Sa Ilidže vodi put u Poljsku i Ukrajinu

Selektor ne ¾eli da se igraèi optereæuju situacijom u Savezu, niti da razmišljaju o Francuzima prije nego završi utakmica u Luksemburgu * Luliæ na boku, Ibrièiæ u vezi
Image

Prošle godine u ovo doba, u parku ispred «Hercegovine» je bilo ¾ivo: dreka, vika, cika… Poput legionara tjerao je Miroslav Bla¾eviæ svoje lavove. Trèalo se, igralo odbojku, «hrkljuš» drmoguz… Šta je veæ iskusnom strategu padalo na pamet. Da bude naporno i zanimljivo. I to je bio najdra¾i i najzahtjevniji trening. Odlaskom Æire sa «menija» je izbaèen trening na meraji. Kod novog selektora su novi maniri i metod rada. Radi se ustaljeno. Æiro je ¾elio što više novinara, a Sušiæ što manje. Navikli smo se na ovakav re¾im. Neka bude i stro¾ije ako æe biti rezultata.

Sjajna forma Edina D¾eke, planetarne nogometne zvijezde, natjerala je osmjeh na lice poslovièno neraspolo¾enog Sušiæa. I ne samo D¾ekina, veæ forma kolosalnog Emira Spahiæa, briljantnog Senijada Ibrièiæa, klasnog i rasnog golgetera Zlatana Muslimoviæa i ostalih «dijamanata» koji blistaju u svojim klubovima. Na¾alost Muslimoviæ je otpao zbog povrede.

Ipak, selektor je zaveo mobilno stanje. Zabranio je igraèima da razmišljaju o Francuzima prije nego završi utakmica u Luksemburgu. Igraèima æe preporuèiti da se ne optereæuju Savezom. Ima smisla. Sušiæ ¾eli da se maksimalno koncentriraju na pripreme, te svoje misli usmjere na «amatere» iz Luksemburga. Koji jesu autsajderi, ali i «nagazna mina» kako bi rekao Æiro. Sušiæ u glavi ima poèetni sastav, li i neke dileme. Nada se kako æe ga Senad Luliæ uvjeriti da je sposoban odraditi zadaæu na lijevom boku. Sušiæu «glavobolju» zadaje Ibrièiæ, koji mo¾e uspješno igrati kao centralni vezni, a zatreba li i kao napadaè, pa èak i zadnji vezni. Bilo kako bilo «Ibro» æe poèeti meè u Luksemburgu. Selektor je razmišljao da Elvira Rahimiæa iskoristi za jednu od dvije naredne utakmice. Va¾ne su obje, kao što je va¾no imati u timu sportsku i ljudsku velièinu kakav je Rahimiæ. Gotovo je sigurno da æe selektor uz D¾eku staviti samo jednog napadaèa;, jer æe iza njegovih leða biti još ofanzivni Pjaniæ, Ibrièiæ, Misimoviæ… Treba imati jednog «d¾okera» sa klupe. No, te slatke muke ostavljamo Sušiæu.

Spahiæ predvodi «lavove»

Za utakmice sa Luksemburgom i Francuskom Sušiæ raèuna na ove igraèe: Kenan Hasagiæ, Asmir Begoviæ, Ibrahim Šehiæ, Emir Spahiæ, Safet Nadareviæ, Sanel Jahiæ, Adnan Mravac, Boris Pand¾a, Elvir Rahimiæ, Miralem Pjaniæ, Zvjezdan Misimoviæ, Haris Medunjanin, Senad Luliæ, Senijad Ibrièiæ, Mensur Mujd¾a, Ognjen Vranješ, Semir Štiliæ, Sejad Salihoviæ, Gordan Bunoza, Edin D¾eko, Vedad Ibiševiæ, Zlatan Muslimoviæ i Ermin Zec.

Deni Avdiæ uskoro «dijamant»

Safet Sušiæ je najavio kako raèuna na Denija Avdiæa, bh. internacionalca u švedskom Elfsborgu, ako æe FIFA dozvoliti promjenu sportskog dr¾avljanstva, buduæi je Avdiæ nastupao za mlade švedske selekcije, ali jednom u prijateljskom susretu i za A tim. Jasmin Bakoviæ, šef administracije u Savezu dao je u zadaæu svojim saradnicima da uèine sve kako bi Avdiæ zaigrao za BiH. U kratko vrijeme više je spašeno nogometnih dragulja, nego za proteklih dvanaest, trinaest godina. Dobili smo najprije Pjaniæa, potom Mujd¾u, a pred vratima je nogometni biser Deni Avdiæ.

Ibrièiæ prazni kasu Galatasaraja

Senijad Ibrièiæ je na okupljanje došao kao igraè, pardon zvijezda Hajduka, a mo¾e se vratiti kao nova zvijezda Galatasaraja. Naši izvori u Turskoj, «ka¾u» da je Galata spremna isprazniti kasu kako bi dovela nogometnog èarobnjaka u svoje redove. U Splitu zadovoljno trljaju ruke, jer bi transfer Hajduka riješio finansijske probleme, ali bi zabrinuo Stanka Poklepoviæa, koji bi ostao bez glavnog motora za Evropu. Ibro se smješka, svjestan da bi i opstanak u Hajduku znaèio poveæanje «ga¾e», ali i prilika za dizanje cijene nakon evropskih utakmica.

Od Ba¾dareviæa do Spahiæa

Mehmed Ba¾dareviæ bio je prvi kapiten naše nogometne reprezentacije u kvalifikacijama. Bilo je to 1996. godine protiv Grèke u Kamalati. Kasnije su kroz kvalifikacije kapitensku traku nosili, izmeðu ostalih: Muhamed Konjiæ, Meho Kodro, Vlatko Glavaš, Elvir Boliæ, Mirsad Hibiæ, Sergej Barbarez, a «Barbu» je naslijedio Emir Spahiæ, koji je predodreðen da naš tim odvede na veliko takmièenje. Evo i svih selektora: poèeo je Fuad Muzuroviæ, naslijedio ga D¾emaludin Mušoviæ, pa Faruk Had¾ibegiæ, a onda je došao Mišo Smajloviæ. Bla¾ Sliškoviæ je vodio naredna dva ciklusa, potom još jednom Muzuroviæ, dok su Meho Kodro i Denijal Piriæ bili kraktko na tim pozicijama. Miroslav Bla¾eviæ je doveo naš tim u bara¾, a onda «lavove» prepustio Safetu Sušiæu.

Pjaniæ sa francuskim novinarima

Miralem Pjaniæ je imao «radnu» nedjelju. Bio je domaæin francuskim novinarima, koji rade specijalanu reporta¾u o našem asu. Francuzi su otišli do Pjaniæevog rodnog mjesta u Raincima slikali, razgovarali sa njegovim djedom, nanom, rodbinom, a reporta¾u æe kompletirati snimcima iz Luksemburga. Pjaniæ je u Raincima Francuzima najavio dolazak svog nasljednika jedanaestogodišnjeg Miralema Ramiæa, koji bi mogao svoj put graditi kao i Miralem u Mecu. Kako je Pjaniæu tek dvadeset godina, nije nemoguæa da jednog dana dva Miralema budu u A timu.

Hasagiæ brani prije sedam godina

Kenan Hasagiæ i Emir Spahiæ jedini su od sadašnjih reprzentativaca koji su nastupili protiv Luksemburga prije sedam godina. Bilo je to 10. septembra 2003. godine, kada je naš tim u pohodu na EP 2004. godine slavio sa 1:0, a Sergej Barbarez je bio strijelac jedinog gola za naš tim u 35. minuti. Evo i tadašnjeg sastava: Hasagiæ, Spahiæ, Musiæ, Konjiæ, Hibiæ, Bajramoviæ, Grujiæ (Bišèeviæ), Hrgoviæ (Papac), Boliæ (Bešlija), Barbarez i Salihamid¾iæ. Selektor je bio Bla¾ Sliškoviæ. Miralem Pjaniæ je tada kao trinaestogodišnjak i luksemburški reprezentativac sa tribine iza gola navijao za BiH.

(SAN)