Sramotan odnos države prema zlatnim momcima

Za odlazak na Svjetsko prvenstvo samo 15.000 KM • Tim novcem možemo kupiti samo pet avionskih karata, kaže Delalić

Image

Zlatni momci, kako se s pravom nazivaju reprezentativci BiH u sjedeæoj odbojci zbog osvajanja titula svjetskih, evropskih i olimpijskih prvaka, prije dva dana do¾ivjeli su novo poni¾enje u re¾iji Vijeæa ministara BiH.

Dr¾avna vlada, naime, uz odreðene korekcije donijela je Odluku o sufinansiranju sportskih manifestacija za ovu godinu kojom je najtrofejnijem bh. timu za odlazak na Svjetsko prvenstvu u Oklahomu dodijeljeno samo 15.000 maraka. Istina, spisak nisu predlagali dr¾avni ministri, nego multietnièka komisija Ministarstva civilnih poslova BiH.

Razoèarani reprezentativci

No, to nije sprijeèilo ministra finansija i trezora Dragana Vrankiæa BiH da sugerira, a Vijeæe ministara BiH usvoji prijedlog prema kojem je iznos predviðen za Skijaški klub Tri¾ iz Tomislavgrada umanjen za 3.000 maraka, kako bi taj novac bio usmjeren ®enskom košarkaškom klubu Tomislav iz istog grada, kojem je potrebniji.

S druge strane, niko od bošnjaèkih ministara nije se potrudio da “namakne” nekoliko hiljada maraka više za nastup seniorske reprezentacije BiH u sjedeæoj odbojci na predstojeæem Svjetskom prvenstvu.

Razoèaran ovakvom odlukom Vijeæa ministara BiH kapiten bh. reprezentacije u sjedeæoj odbojci Sabahudin Delaliæ rekao je juèer za “Dnevni avaz” da im novac, koji je odobrilo Vijeæe ministara BiH, nije dovoljan ni za put na Svjetsko prvenstvo u Oklahomu.

Potraga za novcem

– Svima je jasno da je to Amerika i da novcem koji nam je dodijeljen mo¾emo platiti samo pet avionskih karata. Planirani troškovi za odlazak, s pripremama i opremom, iznose oko 140.000 maraka i aplicirali smo takav projekt – razoèaran je Delaliæ.

To nam je potvrdio i predsjednik Saveza sjedeæe odbojke BiH Miralem Zuboviæ, uz konstataciju da je “dobro i ovo što su dobili kakva nam je dr¾ava”.

– Šta mi tu mo¾emo?! Prošle godine, kada smo bili prvaci Evrope, dobili smo 20.000 KM i to ne treba zaboraviti. Bolje išta nego ništa. Dr¾ava je takva – kakva je i ništa bolje ne mo¾emo ni oèekivati. Ovo što nam je odobreno je nedovoljno, ali se snalazimo na drugim mjestima kao što su kantoni i Federacija. Ipak, mi smo dr¾avna selekcija i smatramo da smo to na pravi naèin i predstavili – rekao je Zuboviæ.

Ganuti Noviæevim prijemom

No, zlatni momci, ipak, nisu zaboravili gest ministra civilnih poslova BiH Sredoja Noviæa koji ih je ugostio u zgradi institucija BiH prošle godine i èestitao im na uspjehu koji su postigli.

Zuboviæ je ovakav gest juèer ocijenio historijskim, navodeæi da su reprezentativci BiH u sjedeæoj odbojci duboko ganuti ovakvim ministrovim potezom.

 

avaz.ba