Rano je da mlade prebacimo u A tim

Sve æe biti poznato iza 15. maja, kada planiram objaviti spisak kandidata – ka¾e Sušiæ |  Sretan da imamo talentovanu mladu generaciju
 
 Image

Safet Sušiæ je u utorak bio u Tuzli, gdje je posmatrao duel mlade reprezentacije BiH protiv Turske. Pape je sa oduševljenjem proveo 90 minuta na Tušnji u u sjajnoj igru naših mladih nada.

Bh. selektor polako priprema spisak za prijateljske meèeve sa Švedskom (29.maj) i Njemaèkom (3. juni), Iako je snimio nekoliko mladih igraèa, Sušiæ ka¾e da je o njihovom prelasku u A tim još rano razmišljati.

– Rano je da govorimo o njima. Bilo je dobro. Nije lako dobiti Tursku sa 4:1, ali ne treba sada stvarati euforiju. Sretan sam da imamo talentovanu mladu generaciju i pred njima je sjajna buduænost. Vjerujem da æe mnogi zaigrati za A tim, ali takav korak još ne ¾elim napraviti – kazao je Sušiæ.

Bez euforije

Pape je najavio da æe u Štokholm i Frankfurt povesti 22 igraèa. U njegovom notesu je veæ zapisano 17 imena. Pet æe biti novih.

– Ukupno 90 posto igraèa bit æe iz inostranstva. Posmatrao sam dosta meèeva naše Premijer lige, uvjerio se da ima zanimljivih igraèa, ali i dalje tvrdim da naša liga nije sektor iz kojeg æemo crpiti veæinu igraèa – smatra Sušiæ.

Naš selektor nije ¾elio potvrditi da bi se Samir Bekriæ i Jadranko Bogièeviæ, igraèii ®eljeznièara, lako mogli naæi na spisku za dva naredna prijateljska susreta.

– Ne ¾elim još ništa potvrditi, ali smo se veæ poèeli pripremati. Bit æe igraèa iz Premijer lige, to nije sporno, ali imena ne bih spominjao. Sve æe biti poznato poslije 15.maja, kada planiram objaviti spisak kandidata – kazao je Sušiæ.

Pape takoðer nije ¾elio kazati da li æe na spisku biti novih igraèa iz inostranstva u odnosu na spisak igraèa koji su nastupili protiv Gane.

– I to je tema o kojoj æemo prièati nakon 15. maja – dodao je Sušiæ.

Mujd¾a na èekanju

U javnosti se posljednjih dana sve više spominje moguænost da Mensur Mujd¾a, igraè njemaèkog Frajburga i mladi reprezentativac Hrvatske, zaigra za BiH.

– Njega nisam kontaktirao, ali prvo treba provjeriti da li Mujd¾a ima sve potrebne dozvole za promjenu sportskog dr¾avljanstva – kazao je Sušiæ, koji æe i ovog vikenda biti na jednom od naših stadiona, gdje æe posmatrati nove kandidate za dres reprezentacije BiH.

 

Mujd¾a bio naš, pa otjeran

Zanimljivo je da je Mensur Mujd¾a bio naš mladi reprezentativac, ali samo tri dana.

Naime, sadašnji igraè Frajburga došao je na okupljanje mlade reprezentacije BiH u generaciji sa Ibrièiæem, Buriæem, Pand¾om… ali nikada nije zaigrao za naš tim.

Zvanièno saopšenje iz NSBiH je bilo da u kratkom roku našii èelnici nisu mogli riješiti da dobije pasoš, s obzirom na to da je roðen u Zagrebu.

Nezvanièno, Mujd¾a je otjeran, jer se nije dopao pojedincima.

 

BiH lovi èetiri hrvatska mlada reprezentativca

Promjena propisa neæe izazvati revoluciju u svijetu nogometa, no nije teško naslutiti da æe utjecati na puno zemalja, podi¾uæi kvalitet reprezentacija, što se odnosi i na BiH.

U nogometni krugovima relativno nezapa¾eno je prošla vijest da je prije nešto više od pola godine na FIFA-inom kongresu na Bahamima donesena odluka koja bi mogla imati znaèajan utjecaj na odnos snaga meðu svjetskim reprezentacijama.

Tada je, naime, sa 58 posto glasova za uklonjena dobna granica za igraèe koji mogu nastupati za dvije reprezentacije, što znaèi da takvi sada više ne moraju donijeti konaènu odluku o svom nogometnom dr¾avljanstvu prije 21. roðendana.

Što se BiH tièe mi najviše mo¾emo profitirati ako anga¾iramo èetvoricu bivših i sadašnjih hrvatskih U-21 reprezentativaca.

Centarfor Sportinga iz Hihona Mate Biliæ (29), Frajburgov univerzalac za desni bok Mensur Mujd¾a (25), lijevi boèni Dnjipra Mladen Bartuloviæ (23) i veznjak Mato Jajalo (21) iz italijanske Siene, su èetiri igraèa koji mogu automatski sa promjenom nogometnog dr¾avljanstva zaigrati za BiH.

(BHF PRESS/Avaz Sport)