Danas u Savezu- Sutra u Kavezu

"Ovo je, bez ikakve sumnje, nova teška situacija za sve nas u N/FSBiH. Naime, osuðeni su ljudi koji su tu maltene od poèetka, koji su radili u Savezu prije nego što je veæina nas došla tu. Ova je presuda jak udarac na Savez. Nije ovo presuda pojedincima, veæ i Savezu, za koji ti pojedinci rade", smatra Dominkoviæ.

sportsport.ba

 Image