Svjedočili Jaha i Kulenović

ImageNa Sudu BiH juèer je nastavljeno suðenje generalnom sekretaru Nogometnog saveza BiH Munibu Ušanoviæu i sekretaru za finansije Miodragu Kurešu, optu¾enima za utaju poreza i zloupotrebu slu¾benog polo¾aja.

Donesena premija

Nekadašnji A2 reprezentativac Almin Kulenoviæ svjedoèio je da je nastupao na turnirima u Maleziji i Iranu, te da je za drugo mjesto osvojeno u Iranu po povratku u BiH dobio nagradu od oko 1.000 KM, koja mu je donesena u Bihaæ, gdje je tada igrao za Jedinstvo.

Koordinator za mali i ¾enski nogomet Murat Jaha rekao je kako u NSBiH radi od 2000. godine. Kao koordinator malonogometne reprezentacije u 2004. godini vršio je isplatu troškova igraèima na pripremama i kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo.

Jahi su pokazane dvije uplatnice od 3.950 KM bez njegovog potpisa, a u rubrici potpisi bilo je napisano "prilog spisak". Tu¾ilac Ahmed Halebiæ pitao je Jahu da li je on dobio novac putem tih uplatnica, a Jaha je rekao kako nije, jer nema njegovog potpisa.

Drugooptu¾eni Kureš objasnio je da su pokazane uplatnice one kojima se pravdao utrošeni novac, a da su Jahi za uzimanje akontacije izdate druge priznanice.

Završna rijeè

Predsjedavajuæi sudskog vijeæa Esad Fejzagiæ ostao je dosljedan da je 25. maj posljednji dan za iznošenje dokaza odbrane i da u sluèaju nedolaska novih svjedoka, ako ne bude gotov nalaz finansijskog vještaka kojeg je anga¾irala odbrana, tu¾ilac mo¾e poèeti sa završnom rijeèi u ovom procesu.

avaz.ba