I KRV MOJU ZA BRACU SVOJU

ImageNakon nekoliko mjeseci lijeèenja, borbe, straha za našeg Harisa danas po prvi put mo¾emo odahnuti i biti sretni sto se mališan nalazi na najboljem putu ka ozdravljenju na što ukazuju nalazi pretaga radjenih u posljednih nekoliko dana.

Prisjetimo se prošlih mjeseci…

S poèetka godine nam je stigla vjesti o lo¾em zdravstvenom stanju našeg èlana, Harisa Sadiæa iz Sanskog Mosta, 16 godišnjeg djeèaka koji je mjesecima skrivao opake izrasline po torzu u nadi da æe same nestati, djeèak koji je svakodnevno po internetu istra¾ivao o svojoj bolesti te neko vrijeme pokušavao da se udeblja sa namjerom da ozdravi, te izrasline ne stanu bio je napokon razotkriven od strane roditelja koji su primjetili promjenu Harisovog ponašanja, povlaèenja u sebe, te gubitak tjelesne te¾ine i poveæanog znojenja.

Od tog dana pa do danas Hari je prešao dalek put pretraga od Sanske, Bihacke, Banja Lucke pa sve do Sarajevske bolnice gdje se i danas nalazi na lijeèenju na odjelu ''hematologije'' Koševske bolnice. Poèetkom marta ustanovilo se da ima vodu u pluæima te u abodiminalom predjelu slijevajnje vode, takodjer da boluje od Hoadgkinove bolesti usljed èega mu je torzo bio prekriven limfnim èvorovima ali sreca u nesreæi je vec tad oèitala sto mu opaka bolest nije zahvatila niti kosti niti krvne sudove ili neke od vitalnih organa….. takvim saznanjima su i zapoæete hemo terapije od kojih je Hari do danas prošao 4 nakon kojih su mu prošlih sedmica radjeni Rendgen i Ultrazvuk koji su ustanovili da nema više tragova vode niti u pluæima niti u abdominlanom predjelu, takodjer su limfni èvoriæi koji su bili vidljivi i golim okom u predjelu prsa skoro pa nestali što je ogroman napredak ka njegovom ozdravljenu…….od juèer on prima 5-tu hemoterapiju i bit æe podvrgnut i 6-toj nakon èega æe se raditi CT i znati više o njegovom stanju…….naravno da smo svjesni da njegova borba još nije gotova i da æe njegovo lijeèenje jos trajati ali nas raduje èinjenice da ide ka boljem.

Ovom prilikom se zelimo zahvaliti svima onima koji su pru¾ili prijateljsku ruku humanosti Harisu i njegovoj porodici kako financijske prirode tako i one moralne podrške i tako mu omoguèili najbolje moguæe tretmane lijeèenja, preparate a njegovoj porodici da bude uz njega kad mu je to najviše potrebno ………..s nimalo skromnosti krenut cemo od samih nas Bhfanaticosa sa svih strana svijeta i iz drage nam domovine, koji smo i zapoèeli akciju pod nazivom: ''i krv svoju za bracu moju'' te tim putem prikupili desetak hiljada maraka od samih èlanova kojima se ovim putem zahvaljujemo jer smo još po ko zna koji put dokazali da smo porodica. Takodjer se zahvaljujemo organizatorima humanitarne utakmice na Kosevu:'' FTV'' te svim gradjanima koji su se svojim prisustvom na humanitarnoj utankmici '' Kodro i Bola'' solidarisali sa oboljelom djecom BiH i pokazali zdrav naèin razmišljanja ka ozdravljenju naše djece, i BiH Sporta.

EJ

BHFPress