Otpremnina i noga iz Saveza

ImageN/FS BiH Bosne i Hercegovine ponudio je Ahmedu Pašaliæu, bivšem direktoru reprezentativnih selekcija naše zemlje, otpremninu kako bi napustio Savez.

Za vrijeme njegovog mandata niti jedna reprezentativna selekcija nije ostvarila zapa¾eniji rezultat, mijenjali su se selektori, a on nikada nije snosio odgovornost. Ipak, posljednjih dana prošle godine nakon pritiska veæeg dijela èlanova Izvršnog odbora podnio je ostavku, što su èlanovi fudbalske vlade jednoglasno i usvojili.

"Pašaliæ je podnio ostavku, ali i da nije bio bi smijenjen. S obzirom na to da je uposlenik Saveza u stalnom radnom odnosu na neodreðeno vrijeme, prema sistematizaciji radnih mjesta sada mu moramo pronaæi drugu funkciju. Iskreno, to se nikome ne sviða i stoga smo mu ponudili da sam odredi otpremnimu uz koju bi definitivno napustio Savez", tvrdi izvor Nezavisnih iz N/FS BiH.

Ubuduæe, naše reprezentativne selekcije najvjerovatnije neæe imati direktora, ali æe biti imenovan sportski menad¾er reprezentacije.

sportcentar.ba