Kodro i Boliæ idu u Italiju i Njemaèku

ImagePlanirane posjete Salihamid¾iæu, Muslimoviæu, Misimoviæu, Barbarezu, Salihoviæu, Ibiševiæu i Bajramoviæu…

Selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Meho Kodro i njegov prvi pomoænik Elvir Boliæ naredne æe sedmice otputovati u Italiju i Njemaèku, gdje æe obiæi bh. internacionalce. Prva stanica æe biti Apeninski poluotok.

– To je onaj plan koji sam najavljivao, ali se prije utakmice u Japanu nije mogao realizovati. Prvo æemo do Italije, gdje æemo se vidjeti sa Hasanom Salihamid¾iæem i Zlatanom Muslimoviæem.

Još jednom æu pokušati nagovoriti Salihamid¾iæa da se vrati u reprezentaciju. Nadam se da æu imati uspjeha – ka¾e Kodro.

Poslije Italije, slijedi odlazak u Njemaèku, gdje su Kodro i Boliæ planirali pogledati tri utakmice.

– Ako bude moguæe, narednog æemo petka gledati Hofenhajm – Frajburg, u subotu Bajer – Šalke i u nedjelju Nirnberg – Kotbus. Na¾alost, neæemo moæi obiæi sve naše igraèe. I Barbareza æu pokušati uvjeriti da ponovo obuèe dres bh. reprezentacije.

Zanima me situacija sa Misimoviæem i Bajramoviæem, koji su povrijeðeni. Dok je kod Misimoviæa situacija lakša, za Bajramoviæa se brinem da bi morao na operaciju – govori Kodro.

Nova baza "Hercegovina"

Pripreme za meè sa Makedonijom reprezentacija æe obaviti u Sarajevu, a još æe se odluèiti da li æe se u Zenicu iæi na dan utakmice ili dan prije.

– Nova baza æe biti hotel "Hercegovina" na Ilid¾i. Tu se mo¾e napraviti izolacija i mo¾emo zakupiti cijeli objekat kako bismo imali potrebni mir. Još nisam odluèio koliko æu igraèa pozvati, 18 ili 20.

Kostur tima je svima poznat i on je trebao igrati u Japanu. Mo¾da æe biti nekoliko promjena uzrokovanih povredama – rekao je Kodro.

avaz