Drugi o nama:BH Fanaticosi vr¹e podjelu BIH

ImageNavijaèka skupina "BH Fanaticosi", koji sebe predstavljaju kao navijaèe reprezentacije BIH pokazali su svoje pravo lice i zluradim komentarima spram Hrvata dali do znanja koliko im je stalo do su¾ivota i tolerancije s Hrvatima, a isto tako i Srbima.

SARAJEVO – U 12 sati je u Sarajevu otpoèelo odluèujuæe zasjedanje po pitanju imenovanja novog bh nogometnog izbornika. Veæ se danima prièa kako æe to biti igraèka legenda mostarskog Vele¾a Meho Kodro, nekoæ i kapetan reprezentacije ili da budemo toèni Zlatko Cico Kranjèar i Lothar Matthaus nemaju prevelikih, gotovo nikakvih izgleda iz politièkih razloga.

To više i vrapci znaju, no velika veæina bh medija o svemu tome ne pišu na taj naèin, valjda kako bi se dodvorili BH Fanaticosima, skupini koja sebe naziva navijaèima BIH, iako su isti u bliskoj prošlosti reprezentaciji BIH napravili više štete nego što je ista od njih imala koristi.

Dakle, u isti koš se mogu staviti i èelnici Saveza i bivši direktor Ahmed Pašaliæ, kao i ti nekavi "Fanaticosi". O kakvoj navijaèkoj Skupini se radi dovoljno sugerira i komentar uoèi izbora selektora BiH, koji su dali na svom web-siteu.

"I dok odbrojavmo vrijeme (ko' za Novu Godinu jebote) za izbor novog selektora "A" tima, ne mo¾emo a da ne konstatujemo da su lobisti Cice Kranjèara u agoniji i da povlaæe oèajnièke (prije bi rekli patetiène) poteze. Pazite, èak su anga¾ovali i novinare iz Hrvatske da se "jave sa komentarima" kako mi ovdje u BiH "sataniziramo" Cicu".

"E vala neka pogledaju arhivu Hrvatskih novina iz veoma bliske prošlosti u kojima su ti isti novinari (ili njihove kolege i redakcije) pljuvali po Kranjèaru. Šta se desilo, pa ga sada brane? Pa normalno je da se desilo lobiranje i da su ogromni novci u igri. I kako mislite da pobjedite bh. javnost i da im "podvalite" Cicu (po nekima mo¾da èak i Mateusa) umjesto našeg slavnog i legendarnog kapitena MEHE KODRE? Ma nema šanse da to uradite. Dosta ste nas jebavali i dosta ste se talili. Konaèno je došlo vrijeme za Bosnu i Hercegovinu".

"A Cico, Ahmet i Iljo sa svim onim ogromnim parama koje se u medijima pominju u sluèaju Cicinog izbora za mjesto selekora, neka fino kontaktiraju Mateusa, pa zajendo otvore neki zajednièki biznis- ali sto dalje od BiH…".

Zbilja tako "dirljivo" napisano, jer nakon što bh Hrvati ovo proèitaju vjerojatno više nitko od njih neæe navijati za reprezentaciju "BH Fanaticosa". Prièaju o toleranciji, su¾ivotu, nedjeljivosti Bosne i Hercegovine, a oni su zapravo ti koji ponajviše dijele BIH, jer kako inaèe protumaèiti jedan takav zluradi komentar?

Osobnog sam mišljenja kako Meho Kodro uistinu zaslu¾uje postati izbornikom reprezentacije BIH, kako je bolji izbor i od Kranjèara i od Matthausa, a što se mo¾e išèitati u moja dva teksta objavljena u posljednjih desetak dana, ali ovakva zloba spram Hrvata nešto je krajnje nisko i bolesno.

Kao da su Hrvati krivi za sve probleme bh nogometa? Pa nije u Savezu samo Iljo Dominkoviæ. Tamo su i mnogi drugi, velikom veæinom Bošnjaci. Poput Pašaliæa, Ušanoviæa, prije njih Jusuf Pušina… Pa s izbornikom Fuadom Muzuroviæem je BIH imala šest uzastopnih poraza. A najljepše razdoblje koje je ta reprezentacija do¾ivjela (a tko zna hoæe li ikada ljepše imati?) bilo je dok je tu momèad vodio Bla¾ Sliškoviæ, a kapetan bio Sergej Barbarez.

Zašto tako Fanaticosi? Èemu takav "fanatizam"? Bit æe Meho Kodro izbornik, ali zbog vas sve æe manje biti onih koji navijaju za reprezentaciju BIH (pa i ovako ne navija nego mo¾da kojih 30-40 posto bh stanovnika!).

Mehi Kodri zasigurno neæe biti lako buduæi sti¾e iz Španjolske gdje u nogometu sve tako besprijekorno funkcionira i zasigurno još nije ni svjestan što ga ovdje sve mo¾e snaæi, kao što nisu svjesni ni Matthaus, te Kranjèar. Stoga novom izborniku ma tko bio (vjerojatno dakle Kodro, ali još nije slu¾beno objavljeno) puno sreæe u radu s reprezentacijom BIH.

Danijel Ivankovic/pincom.info