Danas svečano otvorenje

ImageUtakmicama fudbalskog turnira u italiijanskom gradu Peskari poèele su Mediteranske igre, a od naših sportista, danas æe prvi nastupiti takmièari u hrvanju i dizanju tegova. Sutra na borilišta izlaze reprezentativci BiH u streljaštvu, plivanju i rukometu.

Prema rijeèima šefa bh. misije u Peskari Brane Crnogorca, naš tim je stizao u Italiju autobusima u tri grupe. Prva je doputovala juèer, druga se oèekuje danas, a treæa sutra.

– Ekonomski razlozi prevagnuli su da se odluèimo na ovaj naèin putovanja u Peskaru. Delegacija od 128 èlanova iz BiH, od kojih je 86 sportista, na prvi pogled izgleda impresivno, ali moramo znati da je naša selekcija jedna od manjih u Peskari, jer drugi timovi imaju i po 350 osoba – ka¾e Crnogorac.

Za sinoæ je bilo planirano sveèano podizanje zastave BiH u Mediteranskom selu u Peskari. Prema rijeèima Crnogorca, oèekivao se dolazak èlanova Predsjedništva Olimpijskog komiteta BiH te ambasadora naše dr¾ave u Italiji Branka Kesiæa.

Zvanièno otvaranje Igara je danas u 21 sat na stadionu Adrijatiko. Zastavu BiH nosit æe strijelac Ned¾ad Fazlija.

avaz.ba