Kladioničarska mafija zaradila 300 hiljada eura na Travniku

Èisti smo pred Bogom i ljudima, tvrdi trener Ned¾ad Selimoviæ

Image 

Nakon što je „Slobodna Dalmacija” juèer prenijela nove  navode  zapadnoevropskih medija o umiješanosti NK Travnik u la¾iranje utakmica tokom priprema u Švicarskoj prošle godine, u klubu sa Pirote ne kriju ogorèenje.

U opširnom tekstu koji donosi splitski list na svojoj internet strani, stoji da je u toku sudskog procesa u Bohumu protiv èlanova kladionièarske mafije NK Travnik povezan sa navodnim neregularnostima u pet prijateljskih utakmica protiv Jang Bojsa, Siona, Vinterthura, Ksamaksa i Serveta.

Najviše pominjani je Hrvat Mario C. iz Nirnberga, koji je trenutno u istra¾nom pritvoru. On je, navodno, tokom nekih utakmica èak i sjedio na klupi Travnika.

– Za ove navode èuo sam još u maju i prosto ne mogu da vjerujem da se opet ponavljaju, jer smo toliko puta govorili da mi s tim nemamo ništa. Nikakvog Marija ne poznajem, niti je iko sjedio s nama na klupi, a uz teren su bili naši domaæini i mnogobrojni menad¾eri, koji su ¾eljeli isprobati svoje igraèe. Odgovorno tvrdim da naši igraèi nemaju nikakve veze sa bilo kakvim neèasnim radnjama. Èisti smo pred Bogom i ljudima – ka¾e tadašnji i sadašnji trener Travnika Ned¾ad Selimoviæ.

Sportski direktor Midhet Sarajèiæ nije bio u Švicarskoj, ali ga je naljutilo uporno pisanje medija, posebno sada kada Travnik posti¾e dobre rezultate.

– Postoje istra¾ni organi koji bi do sada sigurno reagovali. Ne ¾elim više komentarisati sve to – ka¾e Sarajèiæ, a tadašnji predsjednik „vezira” D¾evad Beèiragiæ juèe nije imao novih komentara u odnosu na ranije, istièuæi da je njegov zadatak bio da organizuje putovanje i da „na utakmicama nije primijetio ništa sumnjivo”.

U tekstu koji prenosi „Slobodna Dalmacija”, na osnovu raspolo¾ivih dokumenata Dr¾avnog tu¾ilaštva u Bohumu i zapisa iz presretnutih telefonskih razgovora detaljno je rekonstruiran tok dogaðaja od 24. juna do 3. jula 2009. i navodno manipuliranje s pet utakmica Travnika. Kako se navodi, kladionièari su tom prilikom zaradili 300 hiljada eura.

Suðenje u Bohumu

U Bohumu je poèelo suðenje èetvorici èlanova kladionièarske mafije. Na optu¾enièkoj klupi su dvojica dr¾avljana Turske, Nuretin G. (Nurretin) i Tuna. A., te Kristian S. i Stevan R. iz Srbije.

Prema onome što su objavili njemaèki mediji, u optu¾nici je navedeno da je najveæi pojedinaèni iznos za namještanje jedne utakmice isplaæen sudiji utakmice mladih reprezentacija Švicarske i Gruzije, na kojoj je sudio bh. sudija Novo Paniæ.

Naš sudija tvrdi da nije primio nikakav novac i oèekuje da æe suðenje to i pokazati.

 

 

Ko je Travnièanima platio put u Švicarsku

Tadašnji predsjednik Beèiragiæ prebacuje odgovornost na sportskog direktora, Sarajèiæ se pravda da nije ni išao

Nakon ponovnog aktueliziranja navodne upletenosti Nogometnog kluba Travnik u kladionièarske prevare tokom boravka i igranja utakmica prošle godine u Švicarskoj, u klubu s Pirote sve je te¾e dobiti neku informaciju koja bi rasvijetlila ove navode.

Pokušavajuæi doæi do odgovora ko je omoguæio ekipi Travnika odlazak na turneju krajem juna i poèetkom jula 2009. godine, naišli smo na zid šutnje. Tadašnji predsjednik kluba D¾evad Beèiragiæ, ne ¾eleæi preuzeti odgovornost, uputio nas je na sportskog direktora. Njemaèki mediji, pak, navode da su put Travnièanima platili Mario C. i Ante Šapina, Hrvati koji su u akciji njemaèke policije privedeni i protiv kojih se vodi istraga.

– Kontakt s organizatorom ostvario je sportski direktor Midhet Sarajèiæ, a ja sam imao zadatak da se tokom putovanja brinem za sigurnost ekipe kako ne bi bilo nekih problema – kratko nam je rekao Beèiragiæ. 

Premda ga je Beèiragiæ povezao s organizacijom putovanja, Sarajèiæ uopæe nije išao.

– Odlazak u Švicarsku i odigravanje prijateljskih utakmica omoguæila nam je jedna sportska agencija. Ja sam im omoguæio kontakt s upravom kluba i nakon toga me više nisu zvali pa nisam ni išao na put. Šta se tamo dešavalo, ne mogu govoriti.

Znam da su naši momci dobili skroman d¾eparac, a po povratku nakon nekoliko kola, i pored dobrih igara, nisu dobili premije. Ne znam zašto se neko bez razloga okomio na naš klub – ka¾e Sarajèiæ. 

U juèerašnjem broju prenijeli smo navode njemaèkih medija da je kladionièarska mafija na pet utakmica Travnika u Švicarskoj, protiv Jang bojsa, Siona, Vintertura, Ksamaksa i Serveta, zaradila 300.000 eura.

 

(Avaz)