Anel Hadžić: Živim za dan kad ću obući dres reprezentacije BiH

Sada u miru èekam da Savjet ministara uradi svoj dio posla, a Munib Ušanoviæ mi je rekao da æe posao oko dobijanja našeg pasoša biti brzo gotov i da neæu imati nikakvih smetnji, ka¾e mladi fudbaler

 Image

Izmeðu dvije utakmice naše reprezentacije, u Sarajevo je dolazio mladi igraè austrijskog Rida Anel Had¾iæ, kako bi sa ljudima iz Saveza kompletirao svu potrebnu dokumentaciju za vraæanje našeg dr¾avljanstva.

– Zadovoljan sam prijemom u Savezu i onim što smo uradili. Sada u miru èekam da Savjet ministara uradi svoj dio posla, a Munib Ušanoviæ mi je rekao da æe posao oko dobijanja našeg pasoša biti brzo gotov i da neæu imati nikakvih smetnji da u buduænosti obuæem dres naše reprezentacije.

Kontakt sa ljudima iz našeg Saveza ostavario je na pomalo neuobièajen naèin.

– Kontak sa Savezom ostvario sam putem mejla gdje sam napisao svoju liènu i sportsku biografiju i izrazio ¾elju da igram za našu reprezentaciju. Zbog toga sam prošle godine presto igrati za mladu austrijsku reprezentaciju, a nedavno mi je javljeno da prikupim potrebne papire i donesem ih u Savez, što sam sada i uèinio.

Sreæu zbog obavljenog posla uvelièao je i razgovor sa selektorom Sušiæem.

– Najveæe iznenaðenje priredio mi je selektor Sušiæ koji je tra¾io da doðem u hotel, gdje je boravila naša reprezentacija i gdje smo uz prisustvo svih èlanova struènog štaba, razgovarali više od sat vremena. Rekao mi je da su pratili moje igre, ali i nekih drugih mladih igraèa i da ih raduje èinjenica su mnogi izrazili ¾elju da igraju za svoju domovinu.

Zbog èega ste prije dvije godine, uzeli austrijski pasoš?

– Iako sam bio u nekim kombinacijama tadašnjeg selektora naše mlade reprezentacije, Nikole Nikiæa, poziv nikada nisam dobio. Nakon toga uzeo sam austrijski pasoš iskljuèivo zbog moguænosti igranja u timu i statusa koji donosi taj pasoš. Zahvaljujuæi tome u kontinuitetu sam odigrao sam dvije sezone i više nemam straha za svoj status.

I ove sezone igrate odlièno, a sve prate i dobri rezultati kluba.

– Trenutno smo prvi i ako u subotu pobijedimo Insbruk onda imamo velike šanse za osvajanje jesenje titule. Ekipa je mlada i teško æemo izdr¾ati trku sa moænijim i respektabilnijim klubovima. I ovo je veliki rezultat, a ja lièno sve svoje igre podredit æu danu kada æu obuæi dres svoje domovine rekao je Had¾iæ.

Bukva prolazi kroz iste muke

Imamo informaciju da i mladi Haris Bukva ¾eli krenuti vašim putem.

– Sa Harisom se èujem svaki dan i on prolazi kroz sliène muke koje sam ja prebrodio. U Šturm je stigao prošle godine, a ove sezone postao je standardan igraè, a ugovorom je vezan još tri godine. U Austriji klubovi dobijaju velike sume novca za igraèe sa njihovim pasošem i onda je veliki rizik da sada mijenja dr¾avljanstvo. Jedno je sigurno i Haris æe u skorijoj buduænosti vratiti naš pasoš – ka¾e Had¾iæ.

 

(Avaz Sport)