UEFA i dalje insistira na izmjenama statuta NSBiH

 
U Atini je danas odr¾an sastanak predstavnika Nogometnog saveza BiH sa èelnicima UEFA-e, predvoðenih predsjednikom Michelom Platinijem.
 
Image 

Predstavnici UEFA-e su ostali su pri stavu da su neophodne statutarne izmjene koje nisu usvojene na Skupštini NSBiH 16. jula, a posebno odredbe koje se odnose na funkciju predsjednika saveza, saopæeno je iz NSBiH.

Istaknuto je da Savez mora kontinuirano nastaviti dalje aktivnosti u cilju usklaðivanja svog Statuta sa statutima FIFA-e i UEFA-e, a da su predstavnici UEFA-e spremni i dalje saraðivati na brzoj implementaciji navedenog procesa.

Predsjednik UEFA-e Michael Platini naglasio je da se od NSBiH oèekuje da do sastanka s predstavnicima FIFA-e poduzme mjere na unapreðenju funkcioniranja saveza i iska¾e dobru volju za rješavanje svih otvorenih pitanja, a posebno usklaðivanja Statuta.

U delegaciji NSBiH bili su predsjednik Sulejman Èolakoviæ, dopredsjednici Bogdan Èeko i Iljo Dominkoviæ i generalni sekretar Jasmin Bakoviæ.

 

(FENA)