Hadžibegić: Priča o novom Fudbalskom savezu BiH je izmišljena, ali Dominković treba dati ostavku!

Bivši selektor fudbalske reprezentacije BiH Faruk Had¾ibegiæ demantovao je glasine o osnivanju nove krovne kuæe bh. fudbala.

 Image

 

"Od kada sam proèitao taj izmišljeni intervju jednostavno više ne èitam novine niti pratim medije", istakao je za Reprezentacija.net donedavni trener francuske Bastie te dodao:

"Èinjenica je da u Fudbalskom savezu BiH postoji veliki broj nezadovoljnih uposlenika i da svi oni ¾ele promjene. Iskreno najviše me ljuti Iljo Dominkoviæ koji nema nikakav autoritet na èlanove Skupštine koje on kao Hrvat predstavlja. Smatram da se u takvim situacijama podnosi ostavka".

Da Had¾ibegiæ u Fudbalskom savezu BiH vidi i pozitivne potvrðuje sljedeæi stav:

"Iskreno, obradovao me stav Bogdana Èeke i mislim da èovjek vrlo realno gleda situaciju u kojoj se nalazimo. Èeko bi dobio moj glas za predsjednika Saveza".

Na pitanje o novim ljudima koji bi prema njegovom mišljenju trebali voditi krovnu kuæu fudbala u Bosni i Hercegovini, bivši selektor ka¾e:

"Ne sla¾em se da bi u Savezu samo trebale raditi bivše fudbalske zvijezde. Savez treba imati ekipu sastavljenu od ekonomista, pravnika i ostalih struènih ljudi koji æe omoguæiti najbolje uslove za bh. fudbal".

(24sata.info)