Priključen Hodžić, Stević ne želi doći!

Hod¾iæ je prikljuèen iz razloga što selektor Had¾iæ na treninzima nema dovoljan broj igraèa za odraðivanje kvalitetnih treninga

 Image

Sabit Had¾iæ, selektor košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine odluèio je da našem dr¾avnom timu, koji se priprema za nastup u kvalifikacijama za EP 2011. godine u Litavniji, danas prikljuèi mladog Dinu Hod¾iæa (1990. godište), play makera zagrebaèke Cibone

Razlog za ovu Had¾iæevu odluku le¾i u tome što još uvijek na raspolaganju nema kompletan igraèki kadar. Naš struèni štab još uvijek ne mo¾e raèunati na Olivera Steviæa, Ratka Vardu, Elmedina Kikanoviæa, Edina Bavèiæa, Nemanju Gordiæa, Henryja Domercanta, Jasmina Hukiæa i Mirzu Teletoviæa.

Od pomenutih, samo su Steviæ i Varda neopravdano izostali sa okupljanja, na što su iz KS BiH zaprijetili suspenzijom.

“Steviæ je preko svog agenta Marka Pešiæa poruèio da se ne ¾eli odazvati zbog nekih razloga, koji nisu argumentovani da bi ih mogli prihvatiti. Javio se i Vardin agent koji je objasnio da naš reprezentativac ima problema sa no¾nim palcem, te je najavio da æe njegov štiæenik naredne sedmice doæi na pregled“, objasnio je Elmedin Konakoviæ, direktor košarkaške reprezentacije BiH, dodavši:

“Ukoliko se Steviæ do ponedjeljka ne odazove selektoru Had¾iæu preko kancelarije KS BiH pokrenut æemo postupak njegove suspenzije.“

Nakon što se pojavio na prozivci, reprezentativni kamp danas je napustio Kikanoviæ, koji je pao na doping testu, pa je morao na dodatna ispitivanja u Beograd. Kikanoviæ je danas razgovarao sa doktorima Košarkaškog saveza Srbije, a sutra æe imati novi sastanak u anti doping agenciji Srbije, gdje æe biti uraðena analiza B uzorka, ukoliko odmah ne bude povuèen prijedlog za suspenziju. U našem taboru nadaju se da æe sve dobro završiti za našeg reprezentativca i da æe u najgorem sluèaj biti samo uslovno ka¾njen.

U Sarajevo veèeras sti¾e Goran Markoviæ, sveuèilišni profesor i prodekan za znanost na Kineziološkom fakultetu Sveuèilišta u Zagrebu, koji je uz našeg Asima Bradiæa jedan od najboljih kondicionih struènjaka na ovim prostorima. Upravo æe njih dvojica sutra izvršiti testiranja naših reprezentativaca sa najsavremenijom aparaturom.

(SCsport)