U subotu o selektoru!

Image

Top-tema sjednice Upravnog odbora Košarkaškog saveza BiH koja æe u subotu biti odr¾ana u Sarajevu bit æe pitanje izbora novog selektora A tima.

S obzirom da je veæ izvjesno da æe aktuelnom treneru Mensuru Bajramoviæu biti uruèen otkaz, pitanje njegovog nasljednika morat æe brzo biti riješeno.

Novi selektor imat æe veoma te¾ak zadatak jer je naša selekcija propustila veæ dva prethodna „Eurobasketa¨“ (Španija, Poljska) i morat æe ulo¾iti dodatni napor kako bi bila uèesnik najveæe evropske smotre u Litvaniji 2011. godine.

UO KS BiH razmatra nekoliko opcija, odnosno planira da do kraja aprila obavi razgovore sa kandidatima. Upravo æe se na sjednici UO odluèiti o tome kome dati prednost, da li trenerima iz regiona (Bo¾idar Maljkoviæ, Svetislav Pešiæ, Jasmin Repeša, Ivica Buriæ, Aleksandar Petroviæ) ili bh. struènjacima (Sabit Had¾iæ, Emir Mutapèiæ).

Veæina od pomenutih trenera je bez anga¾mana i ¾eljela bi, pod odreðenim uslovima, preuzeti kormilo bh. tima.

 (SCsport.ba)