Duži je spisak igračica koje se nisu pojavile

U našoj najboljoj selekciji neæe biti Dajane Bugarin, Aide Pilav, Rankice Šarenac, Aide Mehmediæ, Saše Èaðo, Aldijane Iriškiæ, Dragane Svitlice, Biljane Saviæ…

 Image

®enska košarka reprezentacija BiH nalazi se u Novom Gradu/Bosanskom Novom gdje je u ponedjeljak poèela pripreme za nastup u kvalifikacijama B Divizije. Ka¾imo da u našoj najboljoj selekciji neæe biti Dajane Bugarin, Aide Pilav, Rankice Šarenac, Aide Mehmediæ, Saše Èaðo, Aldijane Iriškiæ, Dragane Svitlice, Biljane Saviæ…

Lista igraèica koje se nisu odazvale (¾eljele ili htjele) staviti na raspolaganje selektoru Vesni Bajkuši du¾i je od onog na kojem su pristigle košarkašice. Naše djevojke nastupit æe u kvalifikacionoj Grupi B u kojoj su nam protivnici Estonija, Luksemburg, Švicarska i Albanija. Prve dvije pozicije vode u polufinale i kri¾anje sa Grupom A. Igranje u A Diviziji izborit æe finalisti.

«Zbog silnih otkaza i problema, timu sam prikljuèila i dvije juniorke. Rijeè je o Šurlanovoj i D¾ebo. Dragana Svitlica u Kancelariju KS BiH poslala je dopis u kojem je navela datume polaganja ispita po èemu zakljuèujem da æe opravdano odsustvovati. Zbog obaveza na fakultetu malo æe kasniti Milica Deura i Anja Stupar. Ostale igraèice koje smo pozvali nisu se ni udostojile objasniti zbog èega neæe doæi. No, nikoga ne treba tjerati da igra za reprezentaciju”, istakla je Bajkuša.

(SCsport)