Hadžić: Samo će Domercant opravdano kasniti

Razgovarao sam sa Ivanom Veliæem koji je bio spreman za rad u reprezentaciji, ali mu èelnici Širokog nisu dozvolili da nam se prikljuèi. Ko ne bude došao na pripreme, prijavit æemo ga FIBA-i, pa æe snositi posljedice u vidu sankcija – ka¾e Had¾iæ

Image 

U èetvrtak æe muška seniorska reprezenatcija Bosne i Hercegovine poèeti pripreme za kvalifikacijske utakmice za plasman na Evropsko prvenstvo 2011. godine koje se odr¾ava u Litvaniji.

Izabranici Sabita Had¾iæa moraju se pojaviti do 13 sati u hotelu „Hungaria“ na Ilid¾i.

Ljekarski pregledi

Naša reprezentacija je u grupi sa Velikom Britanijom, Makedonijom, Ukrajinom i Maðarskom, a kvalifikacije poèinju petog avgusta protiv ukrajine u BiH.

– Svi košarkaši koji se nalaze na spisku moraju se odazvati na poziv da doðu na pripreme.

Tu mislim i na igraèe koji su povrijeðeni, kao što su Goran Ikoniæ, Mirza Teletoviæ i Elmedin Kikanoviæ, da ih naša ljekarska komisija pregleda i pogleda nalaze, pa æemo onda odluèiti o njihovom statusu.

Da li je do sada bilo otkaza?

– Niko nije do sada otkazao zvanièno. Jedino æe kasniti Henri Domerkant (Henry Domercant), kojem je nedavno završena sezona pa je tek 23. juna otputovao u SAD i koji bi u Sarajevu trebao da se pojavi izmeðu 10. i 15. juna.

Takoðer, razgovarali smo sa Oliverom Steviæem sa kojim æemo obaviti još jedan finalni razgovor nakon èega æemo znati da li dolazi na pripreme.

Ko ne bude došao na pripreme, prijavit æemo ga FIBA-i, pa æe snositi posljedice u vidu sankcija.

Prvi pomoænik je Marko Trbiæ, dok je Iven Veliæ otpao?

– Razgovarao sam sa Ivanom Veliæem koji je bio spreman za rad u reprezentaciji, ali mu èelnici Širokog nisu dozvolili da nam se prikljuèi zbog mnogobrojnih obaveza u klubu, ali bio bih sretan da je došao da radi sa nama u reprezentaciji.

Marko Trbiæ je mlad trener i ranije je bio u reprezentaciji BiH.

Trbiæ i Bradiæ

Umjesto Veliæa, za drugog pomoænikaimenovali ste Asima Bradiæa?

– Asim Bradiæ je i ranije bio u reprezentaciji, kad je bh. selekciju vodio Nenad Markoviæ.

On æe voditi brigu o kondiciji košarkaša jer je jedan od najboljih u regionu u tom dijelu posla. Predaje na tri fakulteta, a èesto putuje u SAD na usavršavanje – ka¾e Sabit Had¾iæ, sleektor muške seniorske košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine.

Sve utakmice u Skenderiji

– Kompletne pripreme æemo obaviti u Sarajevu, u dvorani „Mirza Delibašiæ“. Jedino æemo morati putovati kada budemo išli na utakmice protiv Crne Gore i Austrije. Drago mi je što se košarka vraæa u Skenderiju. U Skenderiji æemo biti domaæini svim reprezentacijama u kvalifikacijama – ka¾e Had¾iæ.

Prva protiv Ukrajine, posljednja protiv Makedonije

Naša reprezentacija petog avgusta igra prvu utakmicu u Sarajevu protiv Ukrajine, da bi potom gostovala osmog avgusta u Maðarskoj. Potom 11. avgusta dolazi nam u goste Velika Britanija, da bismo 14. avgusta gostovali u Makedoniji. U Ukrajini gostujemo 20. avgusta, a 23. doèekujemo Maðare, a tri dana poslije putujemo u Veliku Britaniju. Posljednju utakmicu kvalifikacija igramo u Sarajevu protiv Makedonije.

(Avaz Sport)