Istraga Tužilaštva u Bochumu: NOVO PANIĆ TREBAO NAMJEŠTATI EVROPSKU LIGU

Do¾ivotno suspendovani bh. sudija Novo Paniæ trebao je namještati utakmice Evropske lige, a u tome bi mu pomogla kladionièarska mafija.

 Image

Naime, kako javljaju njemaèki mediji, postoji sumnja da je jedan od èelnika Evropske fudbalske federacije (UEFA) uèestvovao u planiranju namještanja utakmica, koje su se odigravale u takmièenjima pod okriljem UEFA-e.

Njemaèki Spiegel piše da je to zakljuèak Dr¾avnog tu¾ilaštva iz Bochuma, koje od kraja 2009. vodi istra¾ni postupak protiv nekolicine osoba umiješanih u aferu oko kladionica i fudbalskih namještaljki.

Slovak Jozef M., jedan od 15 èlanova sudaèke komisije UEFA-e, 22. oktobra prošle godine se, piše njemaèki magazin, u gradiæu Pieštanyju u svojoj domovini (u blizini Bratislave gdje ¾ivi) sastao s njemaèkim Hrvatom Marijom C. – jednim od sumnjivaca koje je u okviru istrage uhapsila njemaèka policija i koji se trenutno nalazi u pritvoru. Marijo C. je, kako se pretpostavlja, bio desna ruka Ante Šapine, glavnog organizatora namještaljki – i on je još uvijek u zatvoru.

Glavna tema susreta Marija C. i Jozef M. bio je bosanskohercegovaèki sudac Novo Paniæ. Slovak je trebao pomoæi da se Paniæ popne u hijerarhiji sudaèkog ceha, u drugu najvišu kategoriju, kako bi mogao suditi i u meðunarodnim susretima Evropske lige (Europa Lueague). I naravno – po nalogu kladionièarske mafije manipulirati ishode tih susreta.

Paniæ je, kako piše Der Spiegel, s Marijom C. sklopio i nekoliko drugih “poslovnih” aran¾mana. 18. novembra 2009. je navodno u švicarskom Luganu od Marija C. primio 50.000 eura kao honorar za namještanje rezultata utakmice mladih (U21) reprezentacija Švajcarske i Gruzije, u kojoj je lièno dijelo “pravdu”. Paniæa je u meðuvrememu saslušala švajcarska policija i on je odbacio sve prigovore. UEFA ga je ipak suspendirala – do¾ivotno.

Dokumentacija istra¾nih organa na oko 20-tak stranica vrlo iscrpno tereti slovaèkog du¾nosnika M.-a, i UEFA za te sumnje zna otprilike pola godine.

 

 

sportsport.ba