Koševo će biti spremno za meč sa Francuskom

Do kraja ove sedmice bit æe raspisani tenderi za izvoðenje radova

 Image

U ponedjeljak (juèer) je odr¾an još jedan sastanak vezan za rekonstrukciju sadiona „Asim Ferhatoviæ – Hase“, koji trenutno ne ispunjava kriterije UEFA-e, a ¾elja selektora Safeta Sušiæa je da naš dr¾avni tim doèeka Francusku (7. septembar – 2. kolo kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2012) na našem najveæem stadionu.

– Do kraja ove sedmice bit æe raspisani tenderi za izvoðenje radova, a do kraja ovog mjeseca sigurno æe poèeti rekonstrukcija, ka¾e tehnièki rukovodilac sadiona „Asim Ferhatoviæ – Hase“, D¾emal Avdiæ.

dok Koševo ne ispunjava ni uslove iz druge kategorije.

– Dinamika planiranih radova je zadovoljavajuæa, ali neophodan je anga¾man na što br¾em obezbjeðivanju sredstava za najavljene radove, ka¾e Favr, koji æe za nešto manje od dva mjeseca ponovo doæi u inspekciju. Do tada se mora završiti njamanje 70 posto planiranih radova na rekonstrukciji, a na pitanje hoæe li naš na-Podsjetimo, sekretar UEFA odjela za stadione i bezbjednost Tjeri Favr (Thierry Favre) minule sedmice je izvršio inspekciju stadiona Bilino polje i „Asim Ferhatoviæ – Hase“, te konstatovao da zenièki stadion bli¾i ispunjenju uslova iz treæe kategorijejveæi stadion biti biti spreman za duel sa Francuskom, Avdiæ kratko odgovara:

– Hoæe, mora biti. Ipak, neophodno je osigurati „mnogo“ novca. – Nema veze, sve æe biti OK, konstatuje Avdiæ. Svi radovi na našem najveæem stadionu, za koje je neophodno utrošiti više od 1.000.000 KM, moraju biti završeni do 7. avgusta.

Zamjena 18.000 stolica

Prioriteti u rekonstrukciji stadiona Koševo su „umivanje“ toaleta, slu¾benih prostorija, te novinarske i VIP lo¾e, a neophodno je zamijeniti i više od 18.000 stolica na zapadnoj tribini – U prvoj fazi radova bit æe obavljena rekonstrukcija toaleta, novinarske lo¾e, te stolica, konstatuje Avdiæ.

(Avaz Sport)