Sušić pozvao Alispahića, Mujdžu, Zeca…

Safet Sušiæ, selektor nogometne reprezentacije BiH, poslao je pozive kandidatima za dvije predstojeæe utakmice sa Švedskom (29. maja) i Njemaèkom (3. juna).

Image 

Sušiæ je ostavio moguænost da pošalje naknadne pozive igraèima iz bh lige.

Na selektorovom popisu nalaze se: Kenan Hasagiæ, Asmir Begoviæ, Emir Spahiæ, Mensur Mujd¾a, Safet Nadareviæ, Boris Pand¾a, Adnan Mravac, Samir Muratoviæ, D¾emal Berberoviæ, Elvir Rahimiæ, Sanel Jahiæ, Senijad Ibrièiæ, Zlatan Muslimoviæ, Miralem Pjaniæ, Sejad Salihoviæ Vedad Ibiševiæ, Edin D¾eko, Zvjezdan Misimoviæ, Mehmed Alispahiæ, Ermin Zec, Haris Medunjanin, Semir Štiliæ.

Pozivnica je pripremljena za Ibru Šehiæa i Semira Bekriæa, u sluèaju otkaza. Bekriæ je uvjerljivo najbolji igraè u BiH, najbolje naše ekipe.

Na Sušiæevom spisku nema Admira Vladaviæa, koji je razoèaran izjavio:  

– Uvjek selektori na meni prave eksperimente. Nije korektno. Neke igraèe, koje neæe ni Srbija ni Hrvatska, selektori mole, a ja sam ¾ivio za svoju reprezentaciju. Ne znam po kojim sam kriterijima izbaèena sa spiska – pita Vladaviæ.  

(SAN)