Raspad sistema – IO N/FS BiH bez kvoruma

Nova sjednica naredne sedmice

Image

Sjednica Izvršnog odbora Nogometnog / Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine neæe biti odr¾ana danas, obzirom da nije bilo kvoruma. U Savezu se do 11 sati, kada je predviðen poèetak, pojavila samo petorica èlanova fudbalske vlade, a za kvorum je potrebno da na sjednici budu osmorica.

U 11 sati došli su Sulejman Èolakoviæ, Bogdan Èeko, Muhidin Rašèiæ, Mensud Bašiæ i ®ivko Marjanac.

„Za kvorum su bila potrebna osmorica èlanova IO, a obzirom da se nisu pojavili, otkazali smo nastavak juèerašnje prekinute sjednice. Nova sjednica bit æe zakazana naredne sedmice, jer je potrebno da proðe sedam dana, kako bi èlanovi IO bili blagovremeno obaviješteni“, rekao je Sulejman Èolakoviæ, predsjednik N/FS BiH za SCSport.ba.

Podsjetimo, èlanovi IO danas su trebali raspravljati o „Sluèaju Gavariæ“, odnosno registraciji utakmice Sloboda – Sarajevo. Komisija za propise sugerisala je da se utakmica registruje slu¾benim rezultatom 3:0 u korist Sarajeva, ali su juèer protiv takve odluke bili Suad Salihbašiæ iz Tuzle i Miroslav Æoriæ iz Mostara, koji su napustili sjednicu, pa je Izvršni odbor N/FS BiH ostao bez kvoruma.

(SCsport)