Bašić: Došao je kraj Saveza

Image
 
Èlan Izvršnog odbora Nogometnog saveza BiH i potpredsjednik Fudbalskog kluba Sarajevo Mensud Bašiæ rekao je nakon juèerašnje sjednice kako je duboko razoèaran svime što se dešavalo.

– Došlo je do kraja ovog Saveza. Prema mom mišljenju, on od juèer ne mo¾e funkcionirati, jer se sjednice napuštaju kako se kome prohtije. Kada bude neki drugi predmet i kada se bude trebalo odluèivati, desit æe se iste stvari – kazao je Bašiæ za "Dnevni avaz".

Kako je rekao, Takmièarska komisija smijenjena je baš zbog Sarajeva, odnosno zbog toga što su donijeli odluku mimo propisa.

– Komitet za propise jasno je i decidno utvrdio da Takmièarska komisija nije postupila u skladu sa Pravilnikom. I umjesto da se glasa i donese odluka po ovoj preporuci, mi prvo izgubimo skoro tri sata raspravljajuæi je li ovo nova ili ponovljena sjednica ili nastavak prošle i koliko je glasova dovoljno za donošenje odluke.

Kada smo to konaèno utvrdili, gospoda Æoriæ i Salihbašiæ ustanu i napuste sjednicu. Pozadina toga su interesi Slobode i Zrinjskog, za koje se bore ova dvojica èlanova Izvršnog odbora.

Oni su svima jasno stavili do znanja da ne ¾ele primjenjivati pravila i zakone onako kako su napisani u pravilnicima te da opstruiraju Poslovnik o radu Izvršnog odbora NSBiH, jer svjesno onemoguæavaju naš rad. Ne ¾ele da se sakupi kvorum i donese bilo kakva odluka – kazao je Bašiæ.

Prema njegovim rijeèima, za današnji nastavak sjednice za kvorum je potrebno osam ljudi, a pet glasova za donošenje odluka.

– No, pitanje je hoæe li nas doæi osam – zakljuèio je Bašiæ.

 
avaz.ba