Čelnici Nogometnog saveza BiH ni nakon mjesec dana od isteka roka nisu saopčili rezultate tendera

ImageNakon skandalozne odluke o smjeni selektora Mehe Kodre i èlanova njegovog struènog štaba, na vidjelo svakog dana izlaze novi dokazi o kriminalu u re¾iji èelnih ljudi NS BiH. Pored sudskih procesa koji se vode protiv generalnog sekretara i nekih od èlanova Izvršnog odbora, ovih se dana pojavila i informacija o sumnjivim poslovima vezanim za izgradnju sportskog kompleksa u Zenici. Naime, NS BiH još uvijek nije objavio ko je najpovoljniji ponuðaè na tenderu raspisanom za poslove izgradnje sportskog kompleksa, a koji je okonèan poèetkom maja. Skoro mjesec dana od roka kada su u prostorijama NS BiH trebale biti javno otvorene pristigle ponude, nema nikakvih informacija ni koje su kompanije sudjelovale ni koja je kompanija izašla s najpovoljnijom ponudom. Skrivanje tenderskih ponuda samo je još jedan u èitavom nizu jasnih dokaza o netransparentnom radu i poslovanju NS BiH.

slobodna bosna