Sportske penzije: Lista spala na 27 imena

Odrièem se naknade, ka¾e kapiten bh. tima u sjedeæoj odbojci Sabahudin Delaliæ

 Image

 

Odluka Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, na prijedlog Komisije za imenovanje, o dodjeli zvanja zaslu¾nog sportiste i sportiste internacionalnog razreda, koja je upravo objavljena u Slu¾benom glasniku BiH, izazvala je ¾estoke reakcije.

Glas protiv prvi su digli šahisti (Predrag Nikoliæ, Ivan Sokolov, Bojan Kurajica, Emir Dizdareviæ), koji su 1994. godine, kao èlanovi olimpijske reprezentacije Bosne i Hercegovine, osvojili srebrenu olimpijsku medalju, ali nisu uvršteni ni na jednu od lista.

Pravi se raskol

Meðu ukupno 27 imena (17 zaslu¾nih sportista i deset sportista internacionalnog razreda) nema ni šahistkinje Vesne Mišanoviæ, osvajaèice bronze na Šahovskoj olimpijadi u Solunu 1988.

Tu prièi nije kraj. Ogorèenje ne krije kapiten reprezentacije BiH u sjedeæoj odbojci Sabahudin Delaliæ iako je njegovo ime na listi sportista internacionalnog razreda, koji æe u naredne èetiri godine dobivati godišnju naknadu od dr¾ave.

Njemu zvuèi nelogièno da su svega osmorica odbojkaša od predlo¾enih ukupno 25 sa skoro istim rezultatima dobila zvanje zaslu¾nog ili sportiste internacionalnog razreda.

– Ako našu ekipu èini 12 èlanova i ako smo osvojili neku medalju, a osvojili smo ih pregršt, i ako jedan èlan ispunjava uvjete, onda ispunjavaju i ostali. Pitam se èime se vodila Komisija kada je uvrstila mene u internacionalni razred, a ne, recimo, D¾evada Hamziæa, èija je aplikacija identièna mojoj.

Zbog raskola koji se na ovaj naèin pravi meðu nama, i to uoèi Svjetskog prvenstva na koje trebamo putovati, javno ka¾em da se odrièem ove naknade – izjavio je Delaliæ te je dodao da je Savez sjedeæe odbojke veæ uputio pismo Ministarstvu civilnih poslova i Komisiji za imenovanja.

Nepotpune potvrde

Suvad D¾afiæ, pomoænik za sport u Ministarstvu civilnih poslova, ka¾e da primjedbe šahista nisu na mjestu, jer se, prema Pravilniku, vrednuje samo nastup na olimpijskim ili paraolimpijskim igrama, a šahovske olimpijade ne spadaju u tu kategoriju.

Što se tièe statusa reprezentativaca sjedeæe odbojke, tvrdi da je problem u njihovom matiènom Savezu.

– Prava adresa kojoj se trebaju obratiti je Savez sjedeæe odbojke i sekretar koji je dostavio nepotpune potvrde ili, recimo, u potvrdama pisao rezultate sa evropskih ili svjetskih prvenstava, a oni su aplicirali u kategoriju za koju je mjerodavan rezultat sa paraolimpijskih igara. To nije naša greška, jer odluke mo¾emo donositi samo na osnovu dokumentacije koju smo dobili – rekao je D¾afiæ.

Dobitnici zvanja

ZASLU®NI SPORTISTI: Ibrahim Biogradliæ, Muhamed Mujiæ (nogomet), Sabit Had¾iæ, Vesna Bajkuša, Razija Mujanoviæ, Tima D¾ebo, Mara Lakiæ-Brèaninoviæ (košarka), Jasmin Mrkonja (rukomet), Zlatko Saraèeviæ, Jasna Fazliæ (atletika), Nevzet Aliæ, Šefko Nuhanoviæ, Asad Omeroviæ, Hidajet Jusufoviæ (sjedeæa odbojka), Muhamed Arnautoviæ (golbol – invalidski sport), Refija Okiæ, Ramo Od¾akoviæ (atletika za invalide).

SPORTISTI INTERNACIONALNOG RAZREDA: Hamza Aliæ (atletika), Adnan Manko, Mirzet Duran, Ismet Godinjak, Sabahudin Delaliæ (sjedeæa odbojka), Nemanja Košarac, Tanja Karišik (biatlon), ®ana Novakoviæ, Maja Klepiæ (skijanje), Larisa Ceriæ (d¾udo).

Šta ka¾e Pravilnik

Pravilnik o kategorizaciji sportista na nivou BiH donesen je na sjednici Vijeæa ministara još 18. decembra 2008. godine, ali je tek sada izvršena kategorizacija i oèekuje se isplata do¾ivotnih naknada (zaslu¾nima), odnosno godišnjih (internacionalni razred).

Pravilnikom je propisano da su zaslu¾ni sportisti svi oni koji su osvojili medalju na olimpijskim ili paraolimpijskim igrama, odnosno na svjetskom prvenstvu, te zlatnu medalju na evropskom prvenstvu, i to na takmièenjima u organizaciji meðunarodnih organizacija èlanica Meðunarodnog olimpijskog komiteta (IOC), odnosno Internacionalnog paraolimpijskog komiteta (IPC) ili Generalne asocijacije internacionalnih sportskih federacija (GAISF), a prestali su se aktivno baviti sportom.

S druge strane, zvanje sportiste internacionalnog razreda dobiva se za ispunjenje A-norme za uèešæe na olimpijskim ili paraolimpijskim igrama, zatim za plasman od èetvrtog do 12. mjesta na svjetskom prvenstvu, odnosno od drugog do petog na evropskom prvenstvu, zatim za zlatnu medalju na mediteranskim igrama ili univerzijadi. Isto zvanje u konkurenciji juniora donosi medalja na svjetskom ili evropskom prvenstvu.

Odbijeni odbojkaši

Reprezentacija u sjedeæoj odbojci od 1997. osvojila je jedno zlato i dva srebra na paraolimpijskim igrama, zatim dva zlata i jednu bronzu na svjetskim prvenstvima te šest zlata i jednu bronzu na evropskim prvenstvima. U barem jednom od tih uspjeha – a svaki znaèi ispunjenje kriterija za priznanje zaslu¾nog ili sportiste internacionalnog razreda – uèestvovalo je 25 igraèa. No, samo ih je osmero uvršteno na spisak dobitnika.

Buduæi da im Ministarstvo civilnih poslova nije odgovorilo, zašto su izostavljani sa spiska, ne znaju: Asim Mediæ, D¾evad Hamziæ, Ermin Jusufoviæ, Safet Alibašiæ, Ejub Mehmedoviæ, Zikret Mahmiæ, Esad Durmiševiæ, Ned¾ad Salkiæ, Fikret Èauševiæ, Mirza Hrustemoviæ, Mehmed Èoliæ, Edin Ibrakoviæ, Amir Ramiæ, Abid Èišija, Muharem Huremoviæ, Benis Kadriæ i Nizam Èanèar.

Košarac dobio zvanje, a nije bio na ZOI-ju

Još jedno ime sa spiska dobitnika zvanja sportiste internacionalnog razreda izaziva kontroverzu. Radi se o biatloncu Nemanji Košarcu, koji je, kako je navedeno u odluci, dobio priznanje na osnovu ispunjenja A-norme za nastup na ZOI-ju u Vankuveru. Sporno je, meðutim, to što Košarac – èiji se, inaèe, lik pamti i po objavljenim fotografijama u majici optu¾enog ratnog zloèinca Vojislava Šešelja – uopæe nije bio na Olimpijskim igrama.

On je, istina, imao ispunjenu A-olimpijsku normu, ali se nije takmièio zbog kompliciranih pravila Meðunarodne biatlon asocijacije, koja za nastup na Igrama propisuju i ostvarivanje nacionalne norme, koju BiH nije imala.

(Avaz)