Naknade trebaju dobiti svi igrači koji ispunjavaju kriterije

Sedmorica reprezentativaca prilo¾ila su identiène potvrde, ali je samo jedan dobio zvanje sportiste internacionalnog ranga

Image 

 

 

Miralema Zuboviæa, predsjednika Saveza sjedeæe odbojke, zbunila je odluka Ministarstva civilnih poslova BiH da samo osmorici sadašnjih i bivših reprezentativaca od ukupno 25 onih koji su aplicirali dodijelili zvanje zaslu¾nog ili sportiste internacionalnog ranga.

– Meni je drago što smo napokon dobili ljude koji brinu o sportu, odnosno što su Ministarstvo i ministar Sredoje Noviæ usvojili Pravilnik o rangiranju. No, na nas zbunjujuæe djeluje konaèna lista sportista koji su dobili ova zvanja, jer smatramo da odreðeni broj naših igraèa neopravdano nije rangiran u jednu od ove dvije kategorije – istièe Zuboviæ.

Objašnjenje iz Ministarstva da je "greška u nepotpunim potvrdama koje je izdavao Savez sjedeæe odbojke", a za koje su èuli iz medija, ne mo¾e biti razlog za nastalu situaciju, tvrdi Zuboviæ te dodaje da potvrde sigurno nisu mogle biti problem.

– Navest æu primjer da su sedmorica naših igraèa u aplikaciji Ministarstvu prilo¾ila identiène potvrde, odnosno da su imali jednake uspjehe, a da je samo jedan od njih kategorisan u sportistu internacionalnog ranga.

Smatram da to formalnopravno nije moguæe. Zbog toga smo uputili pismo Ministarstvu u kojem molimo ministra da na neki naèin dopuni ovu odluku – rekao je Zuboviæ.

(Avaz)