RS BiH izlobirao za Šarića

Image

 

Izmjena spornog Pravilnika bit æe jedna od tema Kongresa IHF-a u Rimu

Zbog pomalo nelogiènog pravila Svjetske rukometne federacije (IHF) o pravima nastupa za dr¾avne reprezentacije, iskusni golman Barcelone i nekadašnji èlan dr¾avne selekcije Srbije Danijel Šariæ nije mogao biti èlan Bosne i Hercegovine u januarskim kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo u Švedskoj 2011. godine.

On, naime, nije ispunjavao uvjet da u odreðenoj dr¾avi, u ovom sluèaju BiH, mora provesti prethodnu godinu. A rodio se u BiH, u Doboju!

Veliki dobitak

Tada smo u odluèujuæoj utakmici izgubili od Rumunije (26:29), a selektor Vojislav Raða poslije je znao zbog èega smo prosuli bara¾. “Da smo imali Šariæa, pobijedili bismo”, rekao je tada.

Bilo kako bilo – nismo, ko zna bismo li i sa njim, ali je, u svakom sluèaju, imati takvog golmana u svojim redovima mnogostruki dobitak za ekipu, i za kvalitet i za meðunarodni ugled.

A hoæe li konaèno steæi pravo nastupa, ukoliko se sam Danijel ne ohladi za kvalifikacije za EP u Srbiji 2012., odluèit æe se na IHF-ovom redovnom Kongresu u Rimu, od 24. do 26. aprila.

Druge opcije

– Evropskoj rukometnoj federaciji (EHF) poslali smo prijedlog izmjene Pravilnika, nakon èega su nam oni odgovorili da to cijene te da æe prijedlog uputiti kao svoj na razmatranje IHF-a na prvom sljedeæem Kongresu.

U EHF-u smatraju da bi izmjena Pravilnika o nastupima za dr¾avne selekcije išla u pravcu razvoja rukometa te su zbog toga i prihvatili naš prijedlog.

Izmjenom Pravilnika ne bismo bili na dobitku samo u kontekstu Danijela Šariæa nego bi nam se otvorile još neke moguænosti, za još neke igraèe – kazao je generalni sekretar RSBiH Smajo Karaèiæ.

 

(Avaz)