Predstavnici SportFivea posjetili NFSBiH

ImageJasno je da postoje dva ugovora, a simptomatièno je da se na oba meðu potpisnicima nalaze Dominkoviæ i Ušanoviæ, pa se samo postavlja pitanje koliko æe "penala" N/FSBiH morati platiti zbog njihovog gafa

Nakon predstavnika švicarske marketinške agencije Kentaro, koji su N/FSBiH posjetili 17. februara predoèivši ugovor o TV pravima, danas su bh. savez pohodili i predstavnici njemaèke agencije SportFive, koju su u Sarajevu predstavljali Slobodan Buco Vujièiæ (zadu¾en za podruèje Balkana), te advokat Weis.

Predstavnici SportFivea prezentovali su svoj ugovor koji imaju sa N/FSBiH, a kojeg je Osloboðenje nedavno i ekskluzivno objavilo, te zatra¾ili od èlanova Predsjedništva bh. kuæe nogometa da ispoštuju potpisano. Podsjeæanja radi, ugovor za TV prava sa agencijom SportFive potpisali su Iljo Dominkoviæ i Munib Ušanoviæ, koji se nalaze meðu potpisnicima i na ugovoru sa agencijom Kentaro.

"Ljudi iz agencije SportFive smatraju da je njihov ugovor punova¾an i ¾ele da se on ispoštuje, kako je u ugovoru i navedeno, od 1. juna 2010. godine", kazao nam je v. d. generalnog sekretara Jasmin Bakoviæ, koji je zajedno sa Sulejmanom Èolakoviæem, Bogdanom Èekom, Iljom Dominkoviæem i Munibom Ušanoviæem, predstavljao N/FSBiH na sastanku odr¾anom danas u prostorijama bh. saveza.

"Komisija za propise æe se sastati u srijedu, nakon èega æe dati svoj sud."

Inaèe, ugovor sa SportFiveom je verifikovan u N/FSBiH, što se ne mo¾e reæi za ugovor sa agencijom Kentaro, koja je predstavnicima bh. kuæe nogometa, takoðer, na uvid donijela svoj ugovor, tra¾eæi da se on ispoštuje do kraja.

Jasno je da postoje dva ugovora, a simptomatièno je da se na oba meðu potpisnicima nalaze Dominkoviæ i Ušanoviæ, pa se samo postavlja pitanje koliko æe "penala" N/FSBiH morati platiti zbog njihovog gafa. Kako smo veæ ranije pisali, u ugovoru sa SportFiveom postoji klauzula po kojoj se naš savez obavezuje na ime obešteæenja platiti èak 500.000 eura agenciji Kentaro, koja èeka odgovor N/FSBiH kako bi poduzela daljnje korake

oslobodjenje.ba