Čeko: Panić je mrtav čovjek za bh. fudbal!

ImageDisciplinska komisija UEFA-e do¾ivotno je suspendirala bh. meðunarodnog suca Novu Paniæa. U posljednja tri mjeseca Paniæ je bio dva puta pozivan na saslušanje u Cirih. U dopisu koji je iz UEFA-e stigao na adresu NS BiH ne piše zbog èega je taèno ka¾njen Paniæ. U odluci Disciplinske komisije UEFA-e, izmeðu ostalog stoji, da se Novi Paniæu do¾ivotno zabranjuje bavljenje bilo kojom fudbalskom aktivnošæu, a od FIFA-e æe biti zatra¾eno da se kazna primijeni na cijeli svijet. Puni UEFA-in izveštaj u NS BiH oèekuju uskoro. Navodno Paniæ je uèestvovao u namještanju utakmice mladih selekcija Švicarske i Gruzije (1:0), koju je vodio u Luganu 18. decembra 2009. godine.

Èlan predsjedništva NS BiH, Bogdan Èeko, kazao nam je, kako je Paniæ bacio veliku ljagu na Savez, ali se i osvrnuo na sve veæe sudijske skandale koje potresaju evropsku i svjetsku kuæu fudbala, UEFA-u i FIFA-u

– Što se tièe sluèaja Paniæa, to je za mene zavšena stvar! Èinjenica je da je bacio veliku ljagu na Savez i on je za bh fudbal mrtav èovjek! Mi æemo saèekati detaljan izvještaj UEFA-e koji bi trebao stiæi uskoro. E sad, da li treba sumnjati u procjenu i odluku UEFA-e, nije na meni da sudim. Istina, organi UEFA-e, ali i FIFA-e nisu jednom napravili velike greške oko ocjenjivanja i izbora sudaca koji pogriješe, pa prolaze neka¾njeno. Pogledajmo samo kako je Francuska otišla na mundijal. Pa nikom ništa! – kazao je èlan predsjedništva NS BiH, Bogdan Èeko, dodavši kako se boji da kladionice sve više uzimaju svoj danak.

Ostala dvojica èlanova Predsjedništva NS BiH, Sulejman Èolakoviæ i Iljo Dominkoviæ, nisu se javljali na svoje mobitele. Oni vjerovatno i nemaju svoj lièni stav na odluku UEFA-e, uostalom kao ni na sve drugo. Tu¾no i jadno. Umjesto da Savez hitno reaguje, sazove sjednicu Izvršnog odbora, izaðe sa stavom u vezi Paniæeve suspenzije, oni su iskljuèili telefone. Osim Èeke, moglo se dobiti još Jasmina Bakoviæa. Ostalima ni traga ni glasa. Ko zna ko je sve umiješan u ovu aferu.

Ko je uzeo 50.000 eura?

Niko iz NSBiH ne ¾eli priznati zašto je taèno ka¾njen Paniæ. Saznajemo da se Paniæ sastao sa kladionièarskom mafijom. Što je bilo dovoljno za UEFA -ine inspektore, koji su Paniæa suoèili sa snimkom. Navodno, u igri je bilo 50. 000 eura. Niko taèno ne zna u èiji su d¾ep legle ove pare. Paniæ je ljudima u Savezu, navodno priznao da je «uprskao» i on je prije saslušanja oèekivao kaznu. Saznajemo da je u Savezu nastala panika, od straha da Paniæ u svojim izjavama ne «uvuèe» još nekog. Paniæ je juèer tokom dana bio nedostupan.

Balkanci de¾urni krivci

Nije nemoguæe da UEFA i FIFA svjesno ka¾njava Balkance, kako bi oprali svoje i grijehe svojih sudija koji prave lakrdije na terenima Lige prvaka i u kvalifikacijama. Cijeli svijet se zgrozio zbog kraðe švedskog sudije Martina Hansona koji je oštetio Irsku i odve Francusku na SP. I ko mo¾e tvrditi da to nije uradio svjesno ili za potrebe nekog lobija i zato bio dobro nagraðen. Uostalom, umjesto supenzije, on je nagraðen odlaskom na svjetskom prvenstvo. Ili drugi sluèaj Obrebo, sudija koji je najprije oštetio Èelzi, a sada i Fiortentinu. Njihova je sreæa što nisu Balkanci i što nisu nikad sjedili u duštvu kladionaèrske mafije predvoðene Hrvatima braæom Šapina.

Tutun i Draškoviæ asistirali

U spomenutoj utakmici Paniæu su u Švicarskoj (protiv Gruzije) asistirali Mujo Tutun i Dalibor Draškoviæ. Èetvrti sudija bio je Rusmir Mrkoviæ, a zanimljivo da su sva trojica bh sudija od kontrolora Poljaka Zbignjeva Pr¾ešmickog dobili visoke ocjene. No, na njihovu ¾alost, poklopio se rezultat po ¾elji kladionièarske mafije. Tutun za naš list o spornoj utakmici ka¾e: – Šokiran sam! Sjeæam se da je na tom meèu sve proteklo u najboljem redu. Ni prije ni nakon meèa nije bilo prozivki na raèun nas sudaca. Paniæ je èvrsto vodio susret, mi smo sa strane dobro mahali, a, na primjer, moja konaèna ocjena je bila 8.2 što vam dovoljno govori kako sam sudio. Nita nije bilo sumnjivo – izjavio je za “San” Tutun.

san.ba