Prozvani u BiH trebaju se plašiti,jer ovo je tek početak istrage!

Èim je imenovana sumnjiva utakmica, to znaèi da Tu¾ilaštvo ima nešto konkretno. Kada budu imali èvrste dokaze, Nijemci æe kontaktirati naše organe

 Image

Najnovije informacije tu¾ilaštva iz Bohuma o sumnjama u namještanje osam utakmica naših premijerligaša predstavljaju tek poèetak akcije odmotavanja klupka.

E na ovo èekamo godinama! Dok nesposobni Nogometni savez BiH godinama zatvara oèi pred svim nedaæama našeg fudbala, a dr¾avni slu¾benici visoka primanja opravdavaju jedino kako znaju – neradom, dokaze o namještaljkama u bh. fudbalu, kojih, ne sumnjamo, ima i previše, trebamo dobiti iz – Bohuma!

Spisak nije gotov

Informacije koje je prekjuèer objavio “Deutsche Welle”, ka¾u da je na spisku za sada osam meèeva, ali naš upuæeni izvor iz Njemaèke, koji ne ¾eli biti imenovan, tvrdi da to ne mora biti konaèna lista.

– To su podaci iz originalnih dokumenata kojima raspola¾e dr¾avno tu¾ilaštvo u Bohumu, ali oni ne znaèe da je to sve. Spisak mo¾e biti du¾i, zavisno od toga kakvi budu buduæi nalazi istra¾ilaca – ka¾e naš sagovornik.

Dok klupski zvaniènici i akteri spornih utakmica s ogorèenjem odbacuju optu¾be, o èemu smo pisali u juèerašnjem broju, svi oni itekako imaju razloga za strah, jer naš izvor tvrdi da Nijemci spiskove utakmica u koje sumnjaju ne objavljuju tek tako.

– Èim je utakmica imenovana, to znaèi da tu¾ilaštvo ima nešto konkretno i ozbiljno, ali pa¾ljivo i pametno dozira šta æe objaviti, a šta neæe – tvrdi naš izvor.

Daleko od kraja

Dok su u Hrvatskoj munjevito reagirali na nalaze, za šta se akcijom “Ofsajd” pobrinuo USKOK, a u Turskoj su odmah pohapsili više od 70 osumnjièenih, u Bosni i Hercegovini se još ništa ne dešava. Sagovornik “Avaza” tvrdi da to ne znaèi da akcije neæe biti.

– Za razliku od UEFA-e, koja provodi vlastitu istragu, tu¾ilaštvo iz Bohuma je pravna institucija nadle¾na za gonjenje i procesuiranje osoba koje su namještale rezultate. U sluèaju Hrvatske, tu¾ilaštvo je direktno kontaktiralo nadle¾ne dr¾avne organe, koji su nakon razmjene informacija s Bohumom krenule u akciju.

Ako u BiH još nema nikakve akcije, to, onda, mo¾e znaèiti da tu¾ilaštvo iz Bohuma ¾eli da prikupi vrlo sna¾ne dokaze kako se ne bi desilo da bude uhapšen i onaj ko treba i ko ne treba. Kada se sve konkretizira, ne sumnjam da æe Nijemci kontaktirati dr¾avne organe u BiH. Sve ovo što oni rade, daleko je od kraja – zakljuèuje naš izvor.

Svjedoci pokajnici

Pitali smo našeg sagovornika na koji naèin tu¾ilaštvo dolazi do informacija i sumnji u vezi s namještenim utakmicama.

– Na osnovu iskaza svjedoka ili, jednostavno, sumnji, ali s vremenom, kako odmièe istraga, ovi organi dolaze do novih informacija koje pametno koriste. Neki ljudi, pritisnuti sumnjama, otkrivaju dosta novih informacija kako bi saprali ljagu sa sebe, kao takozvani svjedoci pokajnici, pa se spisak sve više širi.

Sporne utakmice prema DW-u

Travnik – Zrinjski 3:3 (2009.)

Travnik – Slavija 3:0 (2009.)

Široki Brijeg – Banants 0:1 (2009.)

Slavija – Alborg 3:1 (2009.)

(Avaz)