Sušić bezbrižan što nećemo igrati 3. marta

ImageSaudijska Arabija, Paragvaj, Niger, Kanada, Nigegija.., samo su neke od reprezentacija, kao potencijalni sparing partneri našoj selekciji, za debi Safeta Sušiæa. Kako koji dan osvane tako su èelnici NSBiH, slavodobitno otkrivali ime novog i sve “atraktivnijeg” suparnika. Ustvari, sve je to bio “folklor”. Pohlepne kokuze u NSBiH (èim vide cifre potpisuju ugovor na ugovor) zanimala je samo Saudijska Arabija, koja je nudila 180.000 KM. No, ponuda iz Rijada je povuèena, ne zbog otezanja sa potvrdnim odgovorom, veæ, kako saznajemo, pregovaraèa “sa strane”, koji su tra¾ili bonus za sebe. Kada su u FS Saudijske Arabije shvatili sa kim imaju posla, prekinuli su pregovore sa NSBiH. Opæe poznata je stvar, da su ljudi iz NSBiH godinama dogovarali “na crno” utakmice i veæi dio “ga¾e” trpali u svoje d¾epove.

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine još uvijek ne zna protivnika za prijateljsku utakmicu 3. marta. Sada se opet pojavila Nigerija kao moguæi suparnik, ali na kalju¾i koševskog stadiona. Safet Sušiæ je bezbri¾no iz Luksemburga otišao za Pariz, a igraèi poruèuju “jedva èekamo novo okupljanje”. Koje æe vjerovatno biti u maju, najkasnije u (6. ) junu u Frankfurtu kada æemo sparingovati njemaèkoj reprezentaciji, uoèi odlaska na SP u Afriku. Nevjerovatno kako se niko iz NSBiH nije sjetio da ponudi utakmicu “selekciji Kentara” i tako riješe spor sa ovom tvrtkom sa kojom su potpisali ugovor. Iljo Dominkoviæ tvrdi da je njegov potpis neko krivotvorio, te upuæuje na pokojnog Milana Jeliæa. U stilu “mrtva usta ne govore”. Pa, ovakav cirkus je moguæ samo u NSBiH. Nije to najgore. Gore od sadašnjeg stanja što æe sva trojica èelnika NSBiH, te veæina èlanova Izvršnog odbora još èetiri godine vladati bh nogometom.

san.ba