Ko laže, taj i krade

Ono što smo proèitali u juèerašnjem izdanju hrvatskih Sportskih novosti mo¾emo komotno nazvati ludošèu jer i ona djeca što na našim terenima donose igraèima lopte znaju da je vanserijska la¾.

Naime, u povelikom èlanku je rijeè je o istragama koje UEFA provodi u nekoliko evropskih liga, a sve u vezi štimanja utakmica. Pošto je i naša liga na tapetu, odron od èovjeka, koji sebe na sjelima voli nazivati “fudbalski predsjednik Bosne i Hercegovine” ka¾e:

 Image

A kako smo dobili neke informacije da predstavnici UEFE zadu¾eni za sigurnost vole “naletiti” i na našu stranicu, ¾eljeli bi ih podsjetiti i na èlanak iz dnevnih novina “Avaz” od prije par danam u kojem “predsjednik fudbala Bosne i Hercegovine” pokušava glumiti lo¾aèa Miroslava Bla¾eviæa, pa onda lupi i ovo:

 Image

BHF Press