"Nogometni Savez BiH je kao seljačka zadruga"

Dok kapiten bh. reprezentacije, Emir Spahiæ, puni naslovne francuske štampe i dok cijela Evropa bruji o našem D¾eki, Misimoviæu, Ibiševiæu i ostalim reprezentatvcima, naša reprezentacija kao i cjelokupan savez nalaze se na korak do suspenzije. Upravo o tome je govorio Emir Spahiæ u intervjuu za portal Reprezentacija.net.

 Image

Da bi se reprezentacija BiH plasirala na Euro 2012. godine mora se uraditi mnogo toga, no svakako se treba krenuti od glave, smatra Emir Spahiæ.

"Mi moramo još puno stvari nauèiti i potvrditi ono što mi zaista imamo i ono u èemu smo stvarno dobri. Ne znam odakle bih poèeo, ali najlošija karika u svemu tome je svakako naš Savez koji lièi na jednu seljaèku zadrugu i skup lopova i la¾ova, uz èast rijetkim iznimkama. Kad sredimo prvo to, onda æemo moæi sreðivati probleme koji postoje u ekipi, kojih ima, ali ih je na sreæu malo.

Nemoguæe je da se naši igraèi skoncetrišu na utakmice koje dolaze, kao što je sad primjer utakmice sa Katarom, kad uopæe ne znamo da li æe reprezentacija zvanièno postojati veèeras. Normalan èovjek ne mo¾e planirati nešto što neko pokušava srušiti i za šta se ne zna hoæe li uopæe postojati i je li propala stvar. Kad sve te stvari doðu na svoje onda æemo moæi uklanjati sitnice koje nas koèe u plasmanu i uspjehu", prokomentarisao je kapiten bh. selekcije.

Spahiæ je napomenuo da iza reprezentacije BiH ima i mnogo pozitivnih stvari, pogotovo kada je rijeè o proteklim kvalifikacijama za SP.

"Bara¾ je iza nas i mislim da je puno pozitivnih stvari iza nas. Istini za volju bilo je i negativih dešavanja, ali ja bih da se pamte samo lijepe. Napravili smo veliki iskorak, ne samo radi rezultata, nego i zbog èinjenice da smo oformili jednu odliènu grupu kvalitetnih igraèa na koje se mo¾e raèunati još minimum dva ciklusa. Stekli smo i veliko iskustvo igranja velikih i va¾nih utakmica.

Bilo bi dobro postaviti ovo isto pitanje i èelnicima Saveza te vidjeti da li su oni nešto nauèili u proteklom periodu, jer su upravo oni pravili velike probleme koje su nam ote¾avale naš sportski rad", kazao je Spahiæ, dodajuæi da bi, kada bi mogao, prvo promijenio èelnike Nogometnog saveza i samo situaciju unutar NSBiH.

Bh. reprezeznativac je takoðer kazao da ne mo¾e obeæati veliku pobjedu protiv Katara u augustu, ali æe reprezentacija dati svoj maksimum na terenu.

"Oèekujemo da naši navijaèi budu uz nas i isprate nas u poèetak kvalifikacija jer sa njima i bez njih vjerujte nama nije isto", istakao je Spaha.
U razgovoru za Reprezentacija.net Spahiæ je prièao i o proteklom SP-u u Ju¾noafrièkoj Republici.

"Ja sam prognozirao da æe „furija“ biti na tronu, jer su po mom mišljenju trenutno najkompletnija i najjaèa reprezentacija na svijetu. Ka¾ete da su zabili malo golova? Mo¾da, ali dovoljno za krunu i tu sva prièa završava!", prokomentarisao je Spahiæ, dodavši kako ga je reprezentacija Gane najviše podsjetila na selekciju BiH zbog toga što ima fajterski duh, a ujedno ta ekipa zna igrati lijep nogomet.

(Sarajevo-x.com)