Ćemaloviću nisu smjeli ništa, a protive se dolasku Barbareza

ImageSvima koji prate stanje u bh. nogometu poznata je neprincipijelnost u stavovima èlanova Izvršnog odbora Nogometnog saveza BiH.

U subotu su èlanovi nogometne vlade zauzeli nezvanièan stav da kandidat za selektora BiH ne mo¾e biti niko ko je 1. juna 2008. godine uèestvovao u utakmici "Za spas bh. nogometa" na Koševu, aludirajuæi tako na eventualnu kandidaturu Sergeja Barbareza, Mehe Kodre ili Elvira Boliæa.

Neprincipijelnosti i licemjernosti èlanova Izvršnog odbora nema granica, jer je na istoj utakmici igrao i Samir Æemaloviæ, koji je i tada, a i sve dok ga nedavno nakon redovne rotacije nije zamijenio Miroslav Æoriæ, bio èlan IO.

– Ovdje vidim samo sportiste, a u Izvršnom odboru ih uopæe ne vidim. Mislim da sve ovo ne treba završiti samo na ostavkama èlanova Predsjedništva nego novim izborima na svim razinama, jer NSBiH ne funkcionira ni u jednom segmentu.

Kako i bi, kada je Iljo Dominkoviæ doveo svoje sudije, kontrolore i delegate, a u Orašju je postao heroj kojeg æe tamošnji Savez uvijek podr¾ati – rekao je Æemaloviæ poslije te utakmice na Koševu.

Naravno, nakon meèa na Koševu ostali èlanovi Izvršnog odbora nisu smjeli ni zucnuti, a kamoli prigovoriti Æemaloviæu, a sada se busaju u prsa i brane legendama bh. nogometa da se kandiduju za selektora.

avaz.ba