Zašto su šutjeli do sada?

Image

Uz sagu o prodaji TV prava dugogodišnjem partneru, agenciji "Sportfive", pojavila se i prièa kako je Nogometni savez BiH potpisao ugovor s agencijom "Kentaro" iz Švicarske, i to za period od 2006. do 2010. godine.

– Ako postoji takav ugovor, on mora ugledati svjetlo dana. Generalni sekretar Munib Ušanoviæ tvrdi da ne postoji. Nije mi jasno zašto su ljudi iz "Kentara" šutjeli do sada – komentira predsjednik NSBiH Sulejman Èolakoviæ.

Na internet-stranici agencije (http://kentaro.hdlab2.de/) kao jedan od partnera naveden je NSBiH. Na naš pismeni upit da nam pojasni odnose "Kentara" i našeg Saveza, od Johanesa Berenta (Johannes Berendt) zadu¾enog za odnose s javnošæu dobili smo odgovor da "nemaju komentara".

avaz.ba