JAZUK ZA SAVEZOM ILI Igraćemo i sa vanzemaljcima…

Image
 

….U Evropi postoji jedno carstvo,

U njemu caruje jaranstvo..

Uèiniš ti meni , uèinim ja tebi…

U Fudbalu je tako najbolje……

 

Ništa nas više u ovoj jadnoj i napaæenoj iz tri cjeline jedinstvenoj BiH ne mo¾e naèuditi od bajnih nam èlanova „tzv. Nogometno-fudbalskog saveza BIH“..

Izuzev da mo¾da naredni prijateljski meè igramo sa vanzameljcima na Marsu ili Jupiteru, ili da, eventualno pripreme obavimo u „Bermudskom trouglu“. Sve je kod njih moguæe, samo, ako se bratska srca slo¾e. A kod njih je bratsvo i jedinstvo saèuvano ko' Kineski zid. Nigdje takvog jaranstva, drugarstva, tako tvrde japije, terevenki i gida kao kod njih. Zemlja se raspada u talasima politièkog nacionalizma, svi se dijele, prave meðe izmeðu sebe, zagraðuju i cijepaju, ali samo u našem savezu cvjeta drugarstvo. Kao «pioniri maleni», èuvaju jedni drugim guzice, ko'da je i BiH puna anam onih što vole muške zadnjice.

Ufatilo se to za savezne jasle pa siše li siše. A i mo¾e im se. U dr¾avi kakva je BiH moguæe je da dr¾avni tim, zvaniène prijateljske utakmice ne igra sa zvaniènim reprezentacijama drugih dr¾ava nego sa jednim prvoligaškim timom iz druge zemlje. Nije da se nije moglo naæi protivnika, ali, zaboga, pa u sevezu sjede sve sami struènjaci za strane jezike, pa se eto uspjelo dogovoriti na èistom našem jeziku, da se igra u Rijeci sa Rijekom.

Mogli su recimo i da dogovore utakmicu na Okeaniji sa Okeanijom, ali, nisu oni tako obrazovani da znaju da i to postoji, a pitanje, je da li neko i zna jezike koji bi nas spojili sa Okeanijom.

Da je rijeè o viskiju, pa da Munib uskoèi, ali, viski nije što i strani jezik.

Da je rijeè o jagnjetini, pa da uskoèe Èolakoviæ, i ostali, ali nije rijeè o jagnjetini, ni prasetini, ni jaretinii, veæ o stranim jezicima.

Da je rijeè o namiještanju rezultata , pa da se tu ukljuèe Iljo i brat mu u njega, ali nije to, nego opet jezici.

Da je rijeè o pisanju nakaradnih saopštenja za medije, uzimanja visokih premija i dnevnica pa da se ukljuèi Pecikoza, ali nije to, nego opet strani jezici…

Da, da, da. Jezici i to ne oni teleæi u saftu.

Zato, u savezu pod hitno treba organizovati kurseve stranih jezika, a potom specijalizacije u Pakistan, Burundi, Mali, Bocuanu, Èerèeniju, pa i u Okeaniju. Mada bi najbolje bilo da ih sve u paketu pošaljemo na Bermude, pa da se nadamo vijestima sa CNN-a kako su nestali poznati (kriminalno poznati-naravno) bh. fudbalsko-nogometni struènjaci. Ja štete i jazuka.

BHFPress