Funkcije za Kranjèara, Ba¾dareviæa, Had¾ibegiæa, Sredojeviæa?!

ImagePrièa o èišæenju selektorskih fotelja u NS BiH, kako se bli¾i sjednica Izvršnog odbora, sve više dobija na intenzitetu. Iako još nema slu¾benih potvrda, prema našim izvorima bliskim "Slatkom æošetu" Muzuroviæ, Nikiæ i Kne¾eviæ, broje svoje posljednje dane sa zvanjem selektora neke od bh. selekcija, i tu izgleda nije ništa sporno.

Meðutim, borba i lobiranje za njihove nasljednike veæ je stigla do usijanja. Najviše, izgleda, "gori" oko imena Jir¾ija Plišeka i Abdulaha Ibrakoviæa, koji oèekuju podršku èelnika NSBiH. No, ima i drugih kandidata, poput Kemala Alispahiæa, Sakiba Malkoèeviæa, Ratka Ninkoviæa, koji s pravom èekaju svoju šansu.

Plišek jeste struèan

– Plišek je odlièan struènjak, i on bi, što se struke tièe, bio mo¾da i idelano rješenje. Dobro je što postoji zanimanje stranih trenera za našu reprezentaciju – kazao nam je jedan od èlanova Izvršnog odbora NS BiH. Plišek ima svoje lobije, koji rade na njegovoj "nominaciji". Navodno æe njegov izbor pogurati i ®eljeznièar, buduæi je Faruk Telibeæireviæ, prvi "otkrio" èeškog struènjaka, kojeg je nedavno doveo na Grbavicu. Navodno je i sada èelništvo ®elje voljno da mu ponuditi novi mandat, ukoliko bi propao njegov izbor za selektora.

Kako tvrdi naš izvor, osim Plišeka dobro kotiraju još neki treneri, koji kandidiraju za A tim i mladu selekciju. To su: Zlatko Kranjèar, Faruk Had¾ibegiæ, Mehmed Ba¾dareviæ, Sreæko Katanec.

Kranjèar pristao, Katanec preskup?

– Dominkoviæ je èvrsto stao iza ova tri imena, a mislim èak i da je našao konsenzus sa Èekom i Èolakoviæem. Koliko sam ja upoznat, Kranjèar je veæ dao svoj pristanak, i to za plaæu od 5.000 eura, uz procenat u sluèaju da napravi rezultat, a taj rezultat nije da "zamalo uspijemo", veæ konkretno, ili bara¾ ili Mundijal. U suprotnom, rastanak. Sreæko Katanec je pored Kranjèara bio po¾eljan, meðutim, Savez nije mogao pronaæi agenciju koja bi plaæala dodatnih 10.000 eura mjeseèno, obzirom da je Slovenac tra¾io plaæu od 15.000 eura.

Prema onome što nam je rekao naš sugovornik, da se zakljuèiti da bi na kormilo mlade trebao ili Had¾ibegiæ ili Ba¾dareviæ.

– Jedan od njih dvojice, sigurno. Èak mislim, da su Dominkoviæ, Èolakoviæ i Èeko "spremni na sve" kako bi jednog od njih konaèno doveli na selektorsku poziciju. To je veoma "isplativa investicija", pogotovo zbog navijaèa.

Srbima dvije selekcije

Kranjèar je Hrvat, "Meša" i "Had¾ija" Bošnjaci. Na prvi pogled, èini se da Srba "nema nigdje". Ili ima? Prema rijeèima našeg sugovornika, za Èekino "aminovanje" prethodnih prijedloga, Srbi bi dobili "U19" selekciju, a Velimir Stojniæ bi i dalje imao povjerenje na klupi "U17", odnosno kadetske selekcije tièe, koja æe igrati "bara¾" za odlazak na EP u Tursku naredne godine. Što se "U19" selekcije tièe, ona bi trebala u nadle¾nosti, mo¾da i najjaèe karike u aktuelnom struènom štabu "A" tima, Borèeta Sredojeviæa. Tu je i ambiciozni Ratko Ninkoviæ, perspektivni trener, te Milomir Odoviæ.

Sva pomenuta rješenja, vjerovatno bi dobila i punu podršku bh. javnosti, navijaèa pogotovo, meðutim, skeptici, a takvih æe uvijek biti, tvrde da je sve uzalud raditi dok se ne pospreme neke stvaru u samom Savezu. Prije svega pitanje direktora svih reprezentativnih selekcija, èiji su odlazak, navodno, uslovili i "potpisnici" na nedavnom sastanku sa èelnicima Saveza u Sarajevu. Prema našim informacijama, trojac iz Predsjedništva nije daleko od konsenzusa o Pašaliæevoj eliminaciji, meðutim, èini se da su otpori, skoro nesalomivi, za Pašaliæevo uklanjanje, dolaze iz politièkih struktura u Sarajevu. Èak se "èaršijom" mo¾e èuti da direktor uskoro dobija funkciju u jednoj od najjaèih stranaka sa bošnjaèkim predznakom! Kada smo to pokušali provjeriti, uljudno smo zamoljeni da ime gospodina Pašaliæa ne dovodimo u kontekst nijedne od stranaka u kojoj smo tra¾ili potvrdu "èaršijskih prièa"!

Potpisnici uz Barbareza

Narednih dana praviæe se razne kombinacije za favorizovanje pojedinih kandidata. Najte¾e je èelnicima Saveza. Najprije, što im nebi trebalo biti teško – trebaju razriješiti sadašnje neuspješne selektore. Potom slijede pregovori i izbor novih. Savez ¾eli: odliènog struènjaka, kojeg æe prihvatiti navijaèi, javnost, a da nije skup. I još da mo¾e garantirati uspjeh. Kako je to nemoguæa opcija, zato se èeški trener èini najpogodnijim. No, potpisnici ¾ele Barabreza na nekoj od funkcija. Na selektorskoj ili direktorskoj.

san