Barbarez: Čast mi je što sam jedini stranac

ImageSergej Barbarez tokom igraèke karijere ušao je istoriju kao stranac sa najviše nastupa u Bundesligi, a ni pola godine nakon okonèanja veoma uspješne igraèke karijere, bivši kapiten našeg nacionalnog tima ponovo ispisuje istoriju u njemaèkom fudbalu, ovoga puta u Hamburgeru, klubu èiji je dres nosio od 2000. do 2006. godine.

Naime, Barbarez je u nedjelju izabran u Upravu HSV-a, u koju je „upao“ kao jedini stranac. I ne samo to… Barbarez je u Gremijum ušao kao jedini bivši fudbaler, a ne biznismen, odnosno osoba koja ima veze sa finansijama.

U razgovoru za SportSport.ba naša fudbalska ikona govori o svojim novim poèecima, onim izvan zelenog terena…

Jedini fudbaler meðu poduzetnicima

„Kongres HSV-a broji oko 40. 000 èlanova i u njemu su svi oni ljudi koji su du¾e od godinu dana u klubu. Hamburger je jedini klub u Njemaèkoj koji funkcioniše na ovaj naèin. Obièno se na Kogresima okuplja od 800 do 1.000 èlanova, a u nedjelju je bilo oko 5. 000 èlanova koji su birali osam novih èlanova Gremijuma izmeðu 20 kandidata koji su se kandidovali za ovu funkciju“, zapoèeo je Barbarez razgovor za SportSport.ba, dodavši:

„Kandidovao sam se u oktobru prošle godine i u nedjelju sam izabran. Smatram da u ovom poslu mogu dosta toga nauèiti, jer æu prvi put u ¾ivotu raditi nešto gdje æu baratati s novcem. Sve moje radne kolege su Nijemci, veliki poduzetnici. Presretan sam zbog toga, jer je HSV zaista veliki klub. Još veæa èast i dra¾ su mi što sam u Gremijum ušao kao bivši fudbaler, što je jedinstven sluèaj.“

Kontroliše predsjednika i menad¾era kluba

U igraèkoj karijeri Barbarez je bio zadu¾en za „terorisanje“ protivnièkih golmana. Koje su nove obaveze našeg bivšeg kapitena?

„Gremijum broji 12 èlanova i zadu¾eni smo da odluèujemo o svemo što se tièe finansija, odnosno što je u vezi s novcem. Naš je zadatak da kontrolišemo predsjednika i menad¾era kluba. Donosimo odluke kada su u pitanju produ¾enja ugovora igraèima, brinemo se o transferima, platama i odštetama prema igraèima. Jednostavno, naša je obaveza da nadgledamo da li se narušavaju finansije u klubu i da sve to kontrolišemo“, objasnio je Barbarez.

Iako je na novu funkciju izabran u nedjelju, veæ danas je pristupio poslu.
„Bio sam na sastanku sa menad¾erom kluba. Dogovorio sam se da mogu preporuèiti nekog igraèa. Tu sam da pomognem svojim savjetima, ali neæu imati uticaj da ulazim u operativni dio realizacije transfera“, naglasio je Barbarez.

Ne odrièe se trenerskog posla i BiH

Barbarez pohaða i trenerski seminar u Centru za edukaciju trenera pri NS/FS BiH. Zanimalo nas je da li izborom u Upravu HSV-a, Barbarez nema aspiracije u trenerskim vodama?

„Nema govora da se odrièem trenerskog posla. Naprotiv. Èekam na signale iz Centra za edukaciju za nove termine o seminarima. Trenersku licencu æu forsirati i dalje“, tvrdi Barbarez, koji je naglasio da se ne odrièe ni funkcije u NS/FS BiH:

„Vrata Saveza nikada neæu zatvoriti. BiH je moja dr¾ava, uvijek bila i uvijek æe ostati. U reprezentaciji sam do¾ivio najljepše momente u karijeri i to nikada neæu zaboraviti. ®elim pomoæi i biæu na raspolaganju, ali u nekim normalnim vremenima, a ne sada u ovim okolnostima…“     

Nije istina da dolazi Spahiæ

Obzirom da veæ ima uvidi u listu igraèa, eventualnih pojaèanja HSV-a, pitali smo Barbareza da li na njoj i ime Emira Spahiæa, kapitena našeg nacionalnog tima. Njemaèki mediji nagaðaju da bi Spahiæ ove zime mogao zamijeniti Nigela de Jonga koji je potpisao za Manchester City.
"To nije istina, Spahiæ ne dolazi u HSV", decidan je Barbarez.  

sportsport.ba