Dominković: Zar je problem da me voze menadžeri ?!

ImageTaj èovjek nema nijednog igraèa u reprezentaciji, ka¾e Dominkoviæ o menad¾eru Adi Husariæu…
 
Predsjednik Nogometnog saveza BiH Iljo Dominkoviæ uskoro okonèava svoj šesnaestomjeseèni mandat na èelu ove organizacije. Sa njim smo razgovarali o rezultatima njegovog rada, nedavnoj bruci reprezentacije protiv Rijeke, izboru generalnog sekretara i drugim otvorenim pitanjima u bh. nogometu.

 Iznenaðeni rezultatom

Poèeli smo komentarom o rijeèkoj utakmici, koja nikome nije bila ugodna.

– Utakmica nije opravdala oèekivanja. Iznenaðen sam rezultatom. U najmanju ruku, to nije smjelo biti upitno. Vjerujemo da æe struèni štab i selektor izvuæi ono što se mo¾e iskoristiti i eliminirati negativno pred najva¾nije meèeve u kvalifikacijama za SP protiv Belgije.

Kome je, uopæe, trebala blama¾a prilikom organizacije ovog meèa?

– Poznato je da nismo uspjeli pronaæi protivnika reprezentativnog karaktera. Na sjednici od 24. januara, kojoj je prisustvovao i selektor Bla¾eviæ, Izvršni odbor donio je odluku da odobri selektoru šta da uèini i on je dogovorio ovu utakmicu. Sigurno nije uobièajeno da reprezentacija igra protiv klubova, ali situacija je bila takva da je selektor procijenio da je bolje imati ikakvu provjeru nego nikakvu.

Zbog èega Vas na utakmice reprezentacije vozi jedan nogometni menad¾er (radi se o Adi Husariæu, sa kojim je Dominkoviæ došao na utakmicu u Rijeku)?

– Taj èovjek nema nijednog igraèa u reprezentaciji pa kakav je to, onda, menad¾er? Zar je problem ko me vozi? Bio bih najsretniji da me vozi slu¾beni vozaè Saveza. Onda bi se, vjerovatno, komentiralo zašto me vozi slu¾beni vozaè.

Dokle je stigao proces izbora novog generalnog sekretara i kada æe biti završen?

– Predsjedništvo NSBiH sastat æe se u ponedjeljak i zakazati sjednicu Izvršnog odbora u roku od sedam dana. Najva¾nija taèka na dnevnom redu bit æe utvrðivanje uslova konkursa i njegovo raspisivanje. Tu aktivnost moramo završiti po hitnom postupku kako bismo omoguæili klubovima da dobiju potrebna sredstva za rad omladinskih selekcija.

Osjeæate li se odgovornim zato što klubovi ne mogu dobiti svoj novac zbog vašeg nerada?

– Nije u pitanju naš nerad. UEFA je donijela ovu prešutnu odluku kako bi se što prije s dnevnog reda skinulo pitanje generalnog sekretara. Naravno da se osjeæam odgovornim, jer sam prvi èovjek Saveza.

®ao mi je što nije bilo sluha kod ostalih èlanova Izvršnog odbora da se utvrde uslovi, jer bismo onda ovih dana mogli izabrati novog generalnog sekretara. Ovako smo izgubili mjesec i našli se na udaru UEFA-e.

I tada je, a i sada, kljuèna stvar bila instrukcija iz UEFA-e da meðu uvjetima konkursa bude i dio koji ka¾e da se protiv kandidata ne smije voditi sudski proces. Hoæe li Izvršni odbor ukinuti ovaj kriterij kako bi Munibu Ušanoviæu omoguæio kandidaturu?

– Za takvu odluku potrebno je 12 glasova èlanova Izvršnog odbora. Kriterije konkursa neæemo podešavati ni prema kome. Prilagodit æemo ih tako da bude izabrana najbolja osoba koja æe u naredne èetiri godine voditi najosjetljiviji segment Saveza.

Provedba projekata

Za nepuni mjesec istièe Vam predsjednièki mandat. Šta ste uradili dobro, a šta loše u proteklih 16 mjeseci?

– Uspjeli smo provesti nekoliko znaèajnih projekata UEFA-e i FIFA-e. Do realizacije smo doveli projekt omladinskog nogometa, koji je stajao šest godina. Pokrenuli smo aktivnost na gradnji reprezentativnog centra u Zenici i ujedinili sredstva iz FIFA-inog projekta "Goal" FIFA-e sa sredstvima iz UEFA-inih projekata "Hattrick 1 i 2".

U prisustvu predsjednika UEFA-e Mišela Platinija, u Kopenhagenu æemo 23. februara potpisati projekt "Grassroots" i dobiti prvu zvjezdicu. Odobren nam je projekt "Semafor", kao i projekt razvoja administracije Saveza.

Nisam zadovoljan time što smo u proteklom periodu promijenili tri selektora. To je veliki problem u struènom dijelu. Pitanje izbora generalnog sekretara vuèe se godinu. Optereæuje nas i sudski proces protiv naših djelatnika. Nadam se oslobaðajuæoj presudi.

Ne postoji sukob sa Æirom

Postoji li sukob sa selektorom Miroslavom Bla¾eviæem, koji je Vas lièno, ali i ostale èlanove Predsjedništva i Izvršnog odbora, nekoliko puta prozivao u medijima?

– Apsolutno ne postoji. Sa selektorom Bla¾eviæem imam izvanredne odnose, ne samo poslovne nego i prijateljske, koji su mi mnogo va¾niji. Nikada nismo imali problema.

UEFA i FIFA podr¾avaju Predsjedništvo

Kada predstavnici FIFA-e i UEFA-e ka¾u da ne mogu raditi sa ovim menad¾mentom NSBiH, mislite li da se to odnosi na Vas lièno, Predsjedništvo i Izvršni odbor?

– Ne! U javnosti je ovo pogrešno prezentirano. Oni su nekoliko puta rekli da podr¾avaju Predsjedništvo kao legalno izabrano rukovodstvo, ali i da ¾ele da Predsjedništvo radi i provodi sve aktivnosti koje oni zatra¾e.

Naglašeno nam je da nisu zadovoljni funkcioniranjem odnosa, èak i meðuljudskih odnosa u radnoj zajednici. Odgovorno tvrdim da nisu mislili na èlanove Predsjedništva.

avaz.ba