NSBiH od menadžera zaraðuje 150.000 godišnje

Image

Kako u NS BiH nema nikakvih kriterija pokazuje i broj licenciranih menad¾era. Broj transfera u ovoj godini u BiH mo¾e se nabrojati na prste, a agenata u Premijer ligi je sve više. Na FIFA-inoj stranici registrovana su 83 menad¾era, dok ih na stranici Saveza veæ ima 100. Nije ni èudo zašto menad¾eri kroje bh. fudbal, pa èak i reprezentativne selekcije, kada Savez od tih istih menad¾era ima godišnje u kasi minimalno 150.000 KM.

Uzeti novac

– Savez ima za cilj samo uzeti novac. Njih ne zanimaju nikakvi kriteriji, jer u BiH mo¾e biti menad¾er ko hoæe. Za ispit se uplati 2.500 KM, godišnje osiguranje je 1.500 KM što znaèi da Savez svake godine od menad¾era minimalno za osiguranje uzme 150.000 KM, a plus ispiti. Samo u BiH menad¾er ne mora biti fudbaler, a da ne prièamo o znanju engleskog jezika – ka¾e jedan od licenciranih menad¾era FIFA-e.

Nogometna A reprezentacija je 61. u svijetu, Premijer liga je 98. u svijetu, ali smo zato po broju menad¾era meðu 10 u Evropi, a èak 14. u svijetu i to ako se uzme cifra sa FIFA-ine stranice od 83 menad¾era.

Odlièna prolaznost

– To su samo cifre menad¾era koji ne rade na crno. Ako bi stavili na taj spisak i menad¾ere koji nemaju licencu bili bi meðu pet u svijetu. Na ispitima koji se pola¾u pred NS BiH u našoj zemlji gotovo je 100 postotna prolaznost. U BiH izaðe 20 na ispit i isto toliko ih i proðe. U Italiji izaðe 100 menad¾era na ispit, a samo tri proðu. FIFA -a je bila nezadovoljna tim kriterijima, pa je u zadnje vrijeme pooštrila. Meðutim, kod nas je i dalje va¾no samo da se donese novac u Savez, a ko æe biti menad¾er to i nije bitno. To je još jedan od pokazatalja stanja u bh fudbalu. Savez je u krizi i oni bi primili 1.000 menad¾era da mogu, samo da bi izašli iz duga – govori naš izvor.

U ovoj godini se oèekuje masovno nagovaranje èelnika NS BiH u ovaj biznis, jer valja godišnje vraæati duga oko 450.000 KM. Zato u ovoj godini mo¾emo oèekivati da prestignemo makar Brazilce (op.a. 311 registrovanih menad¾era)

Duplo od Hrvata

Na FIFA -inoj stranici prvi u svijetu po broju menad¾era su Španci (561), drugi su Italijani (483), a treæi Englezi (368), što je i logièno s obzirom na broj transfera u ovim zemljama. Meðutim, nelogièno je BiH po broju menad¾era (83) u rangu sa Turskom (86), Rusijom (85), a da èak dvostruko više ima od Hrvatske (42), a više od Grka (54), Portugalaca (50), a trostruko više od Slovenaca (22).

AS