Lisabon 14.11.2009

Izvlaèenjem Protugala kao protivnika u bara¾u, našoj repki, svim navijaèima BiH je znaèilo samo jedno pitanje: kako do Lisabona? Porto na sjeveru, Faro na jugu, Lisabon direkt! Rent a car agencije nisu imale više auta dovoljno, hoteli puni.

BHFanaticosi, kao i svi naši navijaèi su od èetvrtka veæ zauzeli trgove u Lisabonu, pubove i lagano se poèeli zagrijavati za tekmu decenije.

Cilj nam je svima bio: zajednièkim navijanjem stvoriti atmosferu i neviðenu podršku našim igraèima!

U subotu je trg Rossio bio u pod kontrolom NAS! Zajedno svi, bez obzira na pripadnost navijaèkoj grupi, svi Bosanci, svi Hercegovci, su imali samo BiH u srcima! Pjevamo, slavimo i jedva èekamo pokret prema stadionu! Pred pokret zauzimamo cijelu ulicu, „Ja za Bosnu ¾ivot daæu“ odjekuje Lisabonom, policija pokušava da nas otjera s ulice ali tvrda Bosanska glava i veliko Hercegovaèko srce ne dozvoljavaju muriji da nas sprijeèi „zagrijati“ se za tekmu!

U korteu prema stadionu, koji je vraæen iz jedne Metro stanice nazad, da bi nam, uz pratnju policije, bio obezbjeðen Metro koji nas je odvezao do stadiona! Korteo BHFanaticosa zajedno sa svim navijaèima BiH repke dolazi 2 sata prije tekme pred stadion i u masi naših ljudi dolazi do pripremljene akcije portugalske murije da razbije naše navijaèe i podijeli ih na više tribina. Tako da dijelovi našeg kortea (ne znajuæi prije o èemu se radi ) budu smješteni u donji dio a drugi dijelovi u gornji dio tribine. Znaèi na poèetku gubimo na „ljudstvu“, zahvaljujuæi muriji i sigurno „našim iz bezbjednosti saveza“! Neki èlanovi i dosta navijaèa BiH ulaze na tekmu tek poslije himne! IPAK: stadionom Svjetlosti u Lisabonu, pored 60 000 hiljada Portugalaca, pored svih pokušaja da nas ušute, odjekuje: Ja za Bosnu zivot daæu…i Shalalala, jedna jedina….. Portugalski spiker na stadionu pokušava diæi svoje uz poklik: PO RTU GAL što se lijepo dalo odraditi uzvraæanjem : NA K….C!! Na prvo poluvremenu iz srca i glasova svih Bosanaca i Hercegovaca koji su bili na tribinama odzvanja ponos i navijanje za Jednu jedinu.. Portugalci pokušavaju nešto ali se veæina završava na.. Èudna neka svirka..

Drugo poluvrijeme je vrhunac miniranja navijanja od strane portugalskih „zvaniènika“! Pošto su skontali da ih „šaèica“ Bosanaca i Hercegovaca od nekih 3-4 hiljade, podjeljenih na dvije tribine ipak uspjeva nadglasati, i iako su se lagano ugasile i zadnje nade da æe njihovi navijaèi nešto poduzeti… e tada nam puštaju neku njihovu nacionalnu trubaèku muziku u pozadini našeg navijanja! Cijelo vrijeme! Ponekad i spiker stadiona uleti svojim pozivom:PO RTU GAL.. Odgovoramo kao i prije: na k….!

Prvih par minuta nam je trebalo da se zajednièkim snagama odupremo i ovoj „ciganskoj“ muzici i na njihovu ¾alost stadionom Svjetlosti odzvanja: Za BOSNOM TUGUJEM.. Nadglasali su Bosanci i Hercegovci i 60 000 hiljada „cigana“ i muziku i spikera i muriju koja je cijelo vrijeme bila tu.. i njih i njihove a i naše dušmane koji su sigurno ¾eljeli da ne budemo tu.

Tu noæ pobjedio je Portugal na terenu ali na tribinama ja bilo èistih 0-2 za bosanskohercegovaèke navijaèe. I to sve, bez obzira na pripadnost navijaèkoj skupini, gradu, kantonu, pokrajini.. Hvala! Hvala Bosanci i Hercegovci što smo još jednom pokazali da ZAJEDNO mo¾emo protiv svih i svega!!

Kad bi ona govna iz saveza makar jednom pokušala da nas shvate, kad bi jednom pokušali vidjeti šta mo¾e srce BiH uraditi zajednièkim zalaganjem, ne bi SP bilo problem, ne bi èekali i sljedeæe kvalifikacije i ne bi se opet hvatali za glavu jer nas sudije ne vole, Blatter ne gotivi.. Zajedno bi se i u J. Africi, a za 2 godine i Poljskoj/Ukrajini, èula pjesma: Za Bosnom tugujem.. Jer zajedno to zaslu¾ujemo..

Još jednom HVALA u ime BHFanaticosa za sve navijaèe BiH.

SAVEZ NAPOLJE

BHF Press

 
Image