Ćiro: Čolakovič me obmanuo!

Image

«Sulejman Èolakoviæ, potpredsjednik NS/FS BiH me obmanuo i iznevjerio. Toliko sam razoèaran da ne znam kako æu saraðivati sa njim. Definitivno je izgubio moje povjerenje», rekao je Miroslav – Æiro Bla¾eviæ, selektor fudbalske A reprezentacije Bosne i Hercegovine, a piše veèeras portal «Nezavisnih novina».
Bla¾eviæ je objasnio razloge zbog kojih je u najmanju ruku ogorèen na postupke potpredsjednika Saveza, koji bi u martu mjesecu trebalo da preuzme funkciju prvog èovjeka našeg fudbala.

"Uoèi sjednice Izvršnog odbora pitao sam svu trojicu èlanova Predsjedništva kakav je njihov stav po pitanju izbora generalnog sekretara. Odgovorili su mi da su jednoglasni i jedinstveni. Meðutim, kasnije se ispostavilo da me Èolakoviæ obmanuo. Ne mogu da vjerujem da se mo¾e slu¾iti i takvim stvarima. Nakon toga èak je u pojedinim medijima komentirao kako se ja ne mogu miješati u izbor generalnog sekretara. Pa gdje to ima? Kada sam njega i naš nogomet spasavao od totalnog kraha tada mu nije smetalo što se miješam", istakao je Bla¾eviæ, dodavši:

Ne zna da li æe saraðivati sa Èolakoviæem

"Ne znam kako æu uopšte saraðivati sa njim kada preuzme funkciju predsjednika Saveza. Toliko sam razoèaran i ozbiljno razmišljam da mu ponudim da pronaðe novog selektora kada postane predsjednik."

Bla¾eviæ istièe kako ga brine nejedinstvo koje vlada u našoj fudbalskoj vladi.

"Nije mi jasno kako se ne mogu usaglasiti oko pojedinih stvari. Zašto nam stranci moraju nametati rješenja? Moram istaæi da me to jako brine. Potrebno nam je jedinstvo ako ¾elimo napraviti dobar rezultat. Igraèi na terenu pokazuju da to mogu, a ako ne budu praæeni od administracije crno nam se piše", istakao je Bla¾eviæ.

Zašto ne tra¾e protivnika za februar 

Popularni Æiro rekao je i kako trenutno tra¾i protivnika sa kojim bi naš nacionalni timu u FIFA terminu u februaru igrao prijateljsku utakmicu.

"Koliko je 'ozbiljan' Èolakoviæ pokazuje èinjenica da još nemamo protivnika za februar. Zašto o tome nije ranije mislio, a ne da komentariše šta trebam da radim ja", naglasio je Bla¾eviæ.

sportsport.ba