Čeko razočaran

ImageSjednica IO NS BiH je završena, ljudi iz FIFA- e i UEFA-e su vidjeli u kakvoj je krizi bh. nogomet, a strasti se još ne stišavaju.

Iako su mnogi mislili da æe izbor generalnog sekretara biti najveæi problem, predsjednik Iljo Dominkoviæ i Munib Ušanoviæ su stvorili najveæe prepirke na IO.

To morate da pitate njih zašto su to uradili. Svi smo bili iznenaðeni, jer kakav je osjeæaj kada neko nešto tajno radi, a mi ostali ne znamo. Nije bilo korektno da tajno potpisuju ugovor. Kakav sam ja predsjednik, ako æu kriti stvari od ostalih èlanova. Što se mene tièe, vi dobro znate da ja nemam oraha u d¾epovima, a to sam rekao i na IO. Pred svima sam se izjasnio kako to nije kako treba. Zbog toga što nikad nisam slagao ljude u IO, mogu iznijeti bilo šta pred njima i oni æe me podr¾ati, – rekao je za As èlan predsjedništva NS BiH Bogdan Èeko.

Na ovoj sjednici IO nije se raspravljalo oko regulisanja premija za igraèe, jer je to selektor Bla¾eviæ insistirao. Izgleda da èelnici ovaj put o tome nisu htjeli raspravljati pred FIFA-om i UEFA-om, jer je bilo i previše spornih taèaka.

Taèno je da pred njima nismo htjeli da raspravljamo i o tome. Obeæao sam Æiri da æemo i to završiti. Znam da je to škakljivo pitanje, jer finansije su bolna taèka. Sve što je teško i škakljivo ja uzmem u ruke, pa tako i te premije, ali kada obeæam da æemo završiti, to æu i uraditi – govori Èeko.

Novi IO bit æe odr¾an 29. decembra, a bit æe rasprava o bud¾etu za narednu godinu. Dugovi su do guše, pa æe tu tek nastati problemi. Èelnici su se malo suzdr¾avali pred FIFA-om i UEFA-om, pa onda tu mo¾emo oèekivati pravu raspravu.

Oko izbora generalnog sekretara nisu se mogli dogovoriti ljudi u Federalnom Savezu. Mi iz RS-a smo rekli, ako oni u veæini izaberu jednog, da æemo to podr¾ati. Oni su se podijelili i to se nije desilo. Rekao sam pred ljudima iz FIFA-e i UEFA-e, da generalni sekretar treba prije svega da je èovjek sposoban ne ulaziti u dugove – dodaje Èeko.

 sportin.ba