Skupljali novac da nagrade Hadžića

ImageSkupljali smo po 200 KM iz d¾epova èlanova Predsjedništva Bokserskog saveza BiH kako bismo adekvatno nagradili Memnuna Had¾iæa za bronzanu medalju osvojenu na EP, rekao je juèe Bla¾o Buljiæ, predsjednik krovne bokserske kuæe u našoj zemlji.

Buljiæ je juèe izrazio svoje nezadovoljstvo odnosom vladajuæih institucija, ali i Olimpijskog komiteta BiH prema ovom vrhunskom rezultatu.

"Od vladajuæih institucija i OK BiH oèekivali smo barem pismenu èestitku, ali ni to nismo dobili. U susjednoj Hrvatskoj premijer Ivo Sanader odmah po dolasku njihove je takmièare lièno nagradio, a mi od naših funkcionera nismo dobili ni pismo sa èestitkama", istakao je Buljiæ.

Predsjedništvo BS BiH na sjednici u Zenici prošle sedmice odluèilo je nagraditi Had¾iæa sa 5.000 KM, ali im nedostaje još 600 KM.

"Ovo je prva medalja u seniorskoj konkurenciji sa velikog meðunarodnog takmièenja za boks nakon punih 25 godina i zlata koje je osvojio Anton Josipoviæ na Olimpijadi. Zato Had¾iæ zaslu¾uje da bude adekvatno nagraðen, prije svega od vladajuæih institucija", dodao je Buljiæ.

Hamid Guska, selektor bh. reprezentacije, naglasio je da je boks jedini sport u našoj zemlji koji ima kontinuitet postizanja dobrih rezultata.

"Poèelo je sve još 1993. godine kada je Almedin Fetahoviæ, današnji trener Had¾iæa, bio zlatni na Mediteranskim igrama. Godine 1997. Esmir Kukiæ na istom takmièenju osvojio je bronzu, a naši takmièari medalje su osvajali i na nekoliko evropskih prvenstava u omladinskim kategorijama. Siguran sam da uz adekvatna ulaganja mo¾emo u buduænosti postizati i još bolje rezultate", rekao je Guska.

Osim Had¾iæa, na EP u Liverpulu dobar rezultat ostvarili su Darko Kuèuk i Velibor Vidiæ, koji su plasmanom u èetvrtfinale osvojili peta mjesta.

Had¾iæ: Ovo je kolektivni uspjeh

Had¾iæ je juèe rekao da je njegova medalja kolektivni uspjeh cijele reprezentacije, struènog štaba i èelnih ljudi BS BiH.

"Ovo je uspjeh svih nas, a mo¾emo i puno bolje uz podršku dr¾ave. Sada se veæ okreæemo narednoj godini kada ¾elimo osvojiti medalje na Mediteranskim igrama i Svjetskom prvenstvu".

Novac poklanjala dijaspora

O tome u kakvoj se situaciji nalazi bh. boks, ali i sport u cjelini, najbolje govori primjer iz SAD gdje je prošle godine odr¾ano Svjetsko prvenstvo.

"Kada smo doputovali, na aerodromu nas je u trenerkama sa natpisom BiH vidjela djevojka i prišla nam. Tom prilikom poklonila je po 100 dolara dvojici boksera, što im je zaista dobro došlo za vrijeme boravka u SAD", rekao je Buljiæ.

nezavisne.com