Pušinin protukandidat bit će Čolpa

Na osnovu razraðenog plana Pušininu kandidaturu za èlana Izvršnog odbora N/FS BiH neæe moæi minirati ni naj¾ešæi protivnici njegovog povratka u našu kuæu fudbala

Image 

Jusuf Pušina, prvi predsjednik N/FS BiH i odnedavno prvi èovjek Fudbalskog saveza Kantona Sarajevo razradio je plan kako bi se sigurnim putem vratio u dr¾avu fudbalsku nacionalnu asocijaciju! 

Kako saznaje SCsport.ba, od izvora informisanja iz FS KS koji je ¾elio ostati anoniman, na osnovu „razraðenog plana“  Pušininu kandidaturu za èlana Izvršnog odbora N/FS BiH neæe moæi minirati ni naj¾ešæi protivnici njegovog povratka u našu „kuæu fudbala“!?

Naime, on æe, odnosno IO FS Kantona Sarajevo, u kojem je veæ sa svojim ljudima osigurao da veæinskim glasovima  mo¾e donositi sve krucijalne odluke, za svog protukandidata za èlana IO N/FS BiH odrediti Fuada Èolpu. Zašto?

Zbog toga, jer mu je odan, ali i što se Èolpa, uspješni sarajevski ugostitelj i pravnik, nada da æe u buduænosti,  nakon jedne neuspješne kandidature, ipak, postati generalni sekretar N/FS BiH. 

Ukoliko na Izbornoj Skupštini N/FS BiH Pušinin protukandidat dobije više glasova, Èolpa æe se, kako tvrde pojedini iz IO FS KS, odreèi pozicije u „dr¾avnoj fudbalskoj vladi“. Taènije, prepustit æe Pušini èetverogodišnji mandat, a on æe biti zamjenski èlan IO N/FS BiH iz Kantona Sarajevo.
Navodno, kako govori naš anonimni izvor informisanja,  Pušina æe potom Èolpu pokušati „progurati“ na poziciju generalnog sekretara N/FS BiH. Na taj naèin odu¾io bi se svom partneru u „razraðenom planu osvajanja vlasti u bh. fudbalu“!?

Izbrona skupština N/FS BiH odr¾at æe se u avgustu ove godine, kada æe biti izabrano 15 èlanova Izvršnog odbora u èetverogodišnjem mandatu, kao i njihovi zamjenski èlanovi. 

Nakon toga, od èlanova IO izabrat æe se trojica èlanova Predsjedništva N/FS BiH. Pušina se nada „bošnjaèkom predsjednièkom dogovoru“, a kako je nedavno ekskluzivno izjavio za Sport Centar, sedmiènu bh. sportsku infomartivnu reviju „njegove ambicije su da ponovo postane predsjednik dr¾avnog Saveza“!
Do ovog cilja mnogo æe te¾e doæi!? Ako ne smisli „novi plan“?

(SCsport)