Odbijen Blaževićev zahtjev da Muzurović bude pomoćnik

Image
 
 
Sjednica Izvršnog odbora Nogometnog saveza BiH juèer je trajala skoro cijeli dan. Sjednici je prisustvovao i selektor Miroslav Bla¾eviæ koji je podnio izvještaje sa utakmica protiv Španije, Estonije, Turske i Ermenije koji su bez ustezanja prihvaæeni.

Preispitivanje odluke

Na selektorov zahtjev IO je odluèio da preispita svoju odluku o visini premija za uspjehe reprezentacije. Æiro nije bio zadovoljan time što se visina premija odreðivala prema protivniku i jer njime nije bio obuhvaæen njegov kompletan saradnièki tim. Svi selektorovi zahtjevi su prihvaæeni osim jednog.

– Na¾alost, Izvršni odbor mi nije dozvolio da za pomoænika uzmem Fuada Muzuroviæa. Borio sam se, ali oni su bili èvrsto i jedinstveno protiv i jako mi je ¾ao zbog toga – rekao je Bla¾eviæ nakon sjednice.

Nakon sat vremena rasprave data je saglasnost za prijateljsku utakmicu reprezentacije Republike Srpske i U-21 selekcije Srbije. Da bi se ovaj susret odigrao treba još dozvola FIFA-e.

Izvršni odbor je èestitao selekciji U-19 na izborenom plasmanu u drugi krug kvalifikacija za EP, te selekciji podruènog saveza Gradiška koja je izborila plasman na završnicu Kupa regija.

Usvojeni su izvještaji selektora U-21 Branimira Tuliæa i U-17 Velimira Stojniæa o utakmicama sa Francuskom i Ukrajinom, te kvalifikacionom turniru za odlazak na EP.

IO je zadu¾io generalnog sekretara Muniba Ušanoviæa da u punu funkciju sprovede Pravilnik o nespojivosti i deakumulaciji funkcija i du¾nosti NSBiH, a osobe koje su u sukobu interesa mogu svoju funkciju zadr¾ati do kraja jesenjeg dijela takmièenja Premijer lige.

Promjene pravilnika

Komitet za propise je predlo¾io, a IO prihvatio Pravilnik o licenciranju klubova za uèešæe u Premijer ligi, Prijedlog izmjena i dopuna u Pravilniku o registraciji, statusu i transferu NSBiH, Prijedlog izmjene i dopune u Pravilniku o bezbijednosti na meðunarodnim utakmicama i utakmicama saveznog stepena takmièenja, kao i Prijedlog izmjene i dopune u Propozicijama takmièenja Premijer omladinske lige.

Uz odreðene sugestije usvojeni su izvještaji nadle¾nih organa o dosadašnjem dijelu Premijer lige i Kupa BiH.

Ušanoviæ otišao u ®enevu

Sjednici Izvršnog odbora nije do kraja prisustvovao generalni sekretar Munib Ušanoviæ. On je prije kraja napustio zasjedanje, jer je morao otputovati u ®enevu gdje æe danas prisustvovati sastanku svih generalnih sekretara nacionalnih asocijacija èlanica UEFA.

 
avaz.ba