Hoće li Blažević podnijeti ostavku?

Image

Premda je na sjednici Izvršnog odbora Nogometnog saveza BiH, na prvi pogled vladala idila, barem dok je selektor bio prisutan, saznajemo da su obje strane preko svojih posrednika slale zapaljive poruke. Miroslav Bla¾eviæ je u jednom trenutku zaprijetio ostavkom.

– Neshvatljivo je kako su pojedinci sebi dozvolili luksuz da prave pravilnik o nagraðivanju, a da niko ne konsultira selektora. Nije bitno da li je selektor Bla¾eviæ, Kodro, ili neki, peti, deseti… Ako oni misle tako raditi, mo¾e, ali bez mene – poruèio je Bla¾eviæ.

Nije to jedina varnica izmeðu èelnika Saveza i selektora, ali je iskra planula oko premija.

– Ako hoæemo da budemo ozbiljan savez, ako ¾elimo zaraditi milione, onda se mora poštivati onaj koji to zaradi. Ne mo¾e se pravilnikom destimulirati igraèe. I ko je to osim mene kvalifikovan da mjeri vrijednost bodova sa Estonijom, Armenijom ili Španijom? Pa, svaka pobjeda ima istu te¾inu – ¾estio se Bla¾eviæ nakon što je saznao kakav su mu pravilnik saèinili èinovnici u NSBiH.

Saznajemo da ni èlanovi nogometne vlade nisu najsretniji. Oèekivali su da im Bla¾eviæ otvori seharu iz koje æe vaditi kad i koliko im zatreba. Umjesto politièara, sa bilborda im se sada smješi selektor.

– Iskreno, dolaskom Bla¾eviæa oèekivali smo prave sponzore, ali niko se ne javlja, a selektor je rasprodan. Zovu ga na sve strane, najpo¾eljniji je lik za reklame – po¾alio nam se jedan èlan IO NS BiH.

Zanimljivo da su svi èlanovi nogometne vlade pljeskali selektoru za uspješne nastupe i dvije pobjede protiv Estonije i Armenije, za èastan otpor u Mursiji i Istanbulu, a kada je selektor zatvorio vrata i napustio prostorije Saveza, sve se glasnije šaputalo o teškoj finansijskoj situaciji. Oèito su pojedinci u Savezu oèekivali da im selektor sanira godinama talo¾ene probleme, napuni kasu… Valjda je malo što je skinuo sa vrata medije, vratio igraèe i navijaèe…

Dokle idu pojedinci, govori i izjava jednog èlana Izvršnog odbora.

– Istina je, Savez nema para. Daj Bo¾e da izborimo plasman na Svjetsko prvenstvo i da zaradimo, kako je selektor najavio, desetak miliona eura. Tada æemo znati kako to podijeliti i rasporediti – genijalno je zakljuèio jedan volnonter iz nogometne vlade.

Selektora smeta i to što svaki puta kada najavi neku akciju, iz Saveza dobije isti odgovor; Savez nema para! Èelnicima se nije dopalo selektorovo razmišljanje da ukljuèi u svoj štab, kao savjetnika ili skauta Fuada Muzuroviæa, prema kojem Savez ima dugova. Iz Saveza, pak, ugovor sa bivšim selektorom tumaèe drugaèije.

Bez selektorove intervencije, ovaj Savez nije u stanju naæi adekvatnog suparnika za novembarski termin, koji se godinama preskaèe. Selektor tra¾i atraktivnog suparnika koji bi platio sparingovanje, a njemu bi taj meè pomogao da isproba neke igraèe, koji nisu igrali u dosadašnjim kvalifikacijama. Najviše vremena na sjednici se potrošilo na taèke koje spadaju pod razno. Prièalo se o konkursu za generalnog sekretara, o sudijama, skidanju ocjena, o kontrolorima, o sportskom centru, o medijskim napisima. Kao i na prethodnim i na ovoj sjednici, pojedinci su u fasciklama nosili pojedine novine, tra¾eæi potvrdu napisa. U pauzama, po hodnicima se moglo èuti kako su predstavnici iz RS ogorèeni što je FIFA zabranila reprezentaciji RS da igra prijateljske utakmice.

 

S. S.

 

Æiro za Ušanoviæa

 

Kada je rijeè o lobiranju za sekretara, svaki kandidat osim "CV-ija" ima i svoje lobiste. Navodno je Nijaz Merdanoviæ favorit bivšeg direktora i jedne politièke stranke. Navodno æe i sarajevski Savez podr¾ati njegovu kandidaturu. Saznajemo da je NS FBiH za Muniba Ušanoviæa. Nihad Hod¾iæ se uzda u svoje ljude u FIFA-i, sa kojima je saraðivao proteklih godina. Ušanoviæ mu zamjera da ga je Hod¾iæ, ustvari, minirao kod zvaniènika u UEFA -i i FIFA -i. Velid Imamoviæ nema svoj lobi, ali ima bogat "CV-i", jezik, struènost, iskustvo, dobru reputaciju u FIFA-i i UEFA-i. Šener Bajramoviæ smatra da ima velike šanse samo ako æe biti fer-pleja. On ne ¾eli poljuljati Ušanoviæeve akcije, ali smatra da ispunjava sve uslove. Saznajemo da su selektorove simpatije na strani Ušanoviæa i Bajramoviæa. Navodno su èelnici Saveza na mukama. Ne znaju; da li izabrati poslušnika koji æe ispunjavati njihove ¾elje, ili naæi struènu osobu, koja æe se uhvatiti u koštac sa brojnim problemima.

 

Ko æe platiti penale?

 

Da je Bla¾eviæ zlatna koka Saveza, potvrðuje i ovaj primjer. Iz Iranske fudbalske federacije zaprijetili su tu¾bom prema FIFA-i ukoliko NS BiH ne plati penale u iznosu od 150. 000 dolara zbog ne dolaska na prijateljsku utakmicu u maju ove godine. Bh. Savez se prilikom dogovaranja za utakmicu obavezao da æe isplatiti odštetu ako kojim sluèajem u Teheran ne doðe "A" tim. Nakon smjene Mehe Kodre, Iranci su èekali, a potom se javili i potra¾uju stotinjak hiljada dolara. Bla¾eviæ se ponudio da riješi ovaj sluèaj.

– Veæ sam stupio u kontakt sa našom braæom iz Irana. Rekao sam, braæo, eto nas prvom prilikom u Teheran. I hoæemo. Iran je naša prijateljska zemlja i red je da odemo – naglasio je Bla¾eviæ.

 

san.ba